Bättre ekonomi i Stockholm

Stockholmsekonomin har noterat en viss ljusning.

Stockholmsekonomin har noterat en viss ljusning, då Stockholmsbarometern steg under andra kvartalet 2020 till ett värde på 80,6 där 100 utgör det historiska normalvärdet.

Det är en tydlig förbättring från första kvartalet, då värdet löd 61,6. Uppgången förklaras till stor del av att näringslivets konfidensindikator stiger från 60 till 81.

Den privata tjänstesektorn uppvisar tecken på återhämtning under andra kvartalet, även om hotell- och restaurangnäringen har det fortsatt svettigt. De sektorer som har det allra svårast beskrivs fortfarande vara i desperat behov av starkare politiska stödåtgärder.

    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här