Bonesupport ökar omsättningen trots negativa coronaeffekter

Medicinteknikbolaget Bonesupport redovisar ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten minskade.
Bonesupport
Omsättningen steg 3,2% till 44,8 miljoner kronor (43,4). Försäljningen i USA ökade med 18% eller 36% justerat för valutaeffekter.

Rörelseresultatet blev -19,7 miljoner kronor (-29,2). Försäljningskostnader var 39 miljoner kronor och personalkostnader var 22,3 miljoner kronor.

Resultatet efter skatt blev 20,2 miljoner kronor (-29,4).

Resultat per aktie hamnade på -0,32 kronor (-0,56).

”Under första kvartalet drabbades många länder och regioner av en andra och tredje våg av pandemin vilket hämmade försäljningen. Trots pandemins påverkan, steg försäljningen i kvartalet med 3% (14% i fasta växelkurser), till 45 miljoner kronor, jämfört med förra år”, säger VD:n Emil Billbäck.

Bonesupport, Mkr Q1-2021 Q1-2020 Förändring
Nettoomsättning 44,8 43,4 3,2%
Rörelseresultat -19,7 -29,2
Nettoresultat 20,2 -29,4
Resultat per aktie, kronor -0,32 -0,56