Catella minskar omsättningen och rörelseresultatet

Fastighetsrådgivaren Catella redovisar minskande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten minskade. Styrelsen föreslår höjd utdelning.
Catella
Omsättningen sjönk 26,0% till 534 miljoner kronor (722).

Rörelseresultatet blev 23 miljoner kronor (122).

Resultatet före skatt var -29 miljoner kronor (113).

Resultatet efter skatt för kvarvarande verksamheter blev -32 miljoner kronor (72).

I utdelning föreslås 0,90 kronor (0). Det ursprungliga utdelningsförslaget i fjol, som var på 0,90 kronor, drogs tillbaka på grund av coronapandemin.

”Sammantaget är resultatet i fjärde kvartalet en besvikelse, men under ytan pågår många positiva åtgärder i syfte att växa förvaltat kapital inom främst Property Investment Management där utvecklingen av nya produkter inom flera vertikaler pågår. Samtidigt arbetar vi aktivt för att stärka vår position inom Corporate Finance genom produkt- och kompetensutveckling, samt genom att öka det europeiska samarbetet inom affärsområdet och med Property Investment Management”, säger Johan Claesson, tillförordnad VD på Catella, i en kommentar.

Catella, Mkr Q4-2020 Q4-2019 Förändring
Nettoomsättning 534 722 -26,0%
Rörelseresultat 23 122 -81,1%
Rörelsemarginal 4,3% 16,9%
Resultat före skatt -29 113
Nettoresultat -32 72
Utdelning per aktie, kronor 0,90 0