Elanders vinst föll med 70 procent

Elanders redovisar minskande omsättning och en betydligt lägre vinst i första kvartalet, jämfört med året innan.
Omsättningen sjönk 8,3 procent till 2 572 miljoner kronor (2 806). Den organiska tillväxten backade 11 procent.

Ebitda-resultat blev 81 miljoner kronor (123), med en ebitda-marginal på 3,1 procent (4,4).

Justerat ebita-resultat blev 81 miljoner kronor (113).

Rörelseresultatet blev 67 miljoner kronor (110), med en rörelsemarginal på 2,6 procent (3,9).

Resultatet före skatt var 28 miljoner kronor (73).

Resultatet efter skatt blev 15 miljoner kronor (50), en minskning med 70,0 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,43 kronor (1,40), vilket innebär en minskning med 69,3 procent mot föregående år.

Styrelsen har nu beslutat att dra tillbaka utdelningsförslaget.

Elanders skriver att coronapandemin gjorde att första kvartalet blev utmanande.

“Coronavirusets utbrott hade först negativa effekter på vår supply chain-verksamhet med bas i Asien../../..Under andra halvan av kvartalet påverkades även vår europeiska supply chainverksamhet väldigt negativt genom minskad efterfrågan från våra kunder inom Automotive och Fashion & Lifestyle. Print & Packaging Solutions klarade sig däremot ganska bra i första kvartalet och kunde uppvisa en organisk tillväxt om tolv procent, men började känna av effekterna från coronaviruset från mitten av mars”, säger vd Magnus Nilsson.

Det andra kvartalet blir inte på något sätt enklare.

“Andra kvartalet kommer att bli en utmaning och det kommer att bli ett stort omsättningstapp i april. De flesta av våra kunder har för avsikt att starta produktionen inom en snar framtid, men samtidigt skapar pandemin en stor osäkerhet”, säger Magnus Nilsson.

    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här