Engångsposter får Haldex att visa rött

Verkstadsbolaget Haldex vänder till förlust i tredje kvartalet, tyngd av engångsposter och högre skatter. Även försäljningen är betydligt lägre än jämfört med fjolåret.
Haldex

Omsättningen sjönk 24,9% till 964 miljoner kronor (1 283).

Rörelseresultatet blev -23 miljoner kronor (68). Engångsposter på 81 miljoner kronor belastar resultatet. 70 miljoner av detta är nedskrivning av kapitaliserade investeringar för utveckling av FABV.

Justerat rörelseresultat utföll på 58 miljoner kronor (85), med en justerad rörelsemarginal på 6,0% (6,6).

Resultatet efter skatt blev -104 miljoner kronor (37). Resultatet tyngs av en högre skatt på 75 miljoner kronor (15), som förklaras av att uppskjuten skatt, avseende underskott, skrivits ned med 55 miljoner kronor.

Resultat per aktie hamnade på -2,15 kronor (0,83).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 231 miljoner kronor (76).

Det tredje kvartalet har kännetecknats av en gradvis återhämtning från den stora nedgången i andra kvartalet, uppger vd Helene Svahn.

”Efter mycket kraftig nedgång av OEM-kundernas produktionsvolymer under andra kvartalet visade tredje kvartalet på en gradvis återhämtning driven av att vägburen godstrafik relativt snabbt återgick till nära normala volymer”, säger hon.

Svahn uppger också att målet att nå en justerad rörelsemarginal exklusive satsningar på ny teknik på 10% ligger inom räckhåll, men förutsätter att marknaden återgår till de volymer som gällde innan covid-19 bröt ut.

Haldex, Mkr Q3-2020 Q3-2019 Förändring
Nettoomsättning 964 1 283 -24,9%
Rörelseresultat -23 68
Rörelsemarginal 5,3%
Rörelseresultat, justerat 58 85 -31,8%
Rörelsemarginal, justerad 6,0% 6,6%
Nettoresultat -104 37
Resultat per aktie, kronor -2,15 0,83
Kassaflöde från löpande verksamhet 231 76 203,9%