Erik Penser Bank: Sektorrotationen är snart över

Jonas Thulin från Erik Penser Bank tror att sektorrotationen snart är över och därför har banken valt att behålla en del teknologinvesteringar.
Erik Pensers Jonas Thulin.
Jonas Thulin. Foto: Tobias Ohls
Vidare skriver Thulin att de tror att sektorrotationen toppade förra veckan. Åsikten grundas i att räntemarknaden tycks har prisat in hela FED:s prognos ut till 2026.

”Jag tror att många tycker att FED ligger ”efter” kurvan, vilket jag tycker är helt fel analys. FED har bytt synsätt och detta visar tydligt FED:s historiska misstag och att man inte kommer höja på år, vilket också är vad som prisas av räntekurvan”, skriver chefen för kapitalförvaltningen.

Bankens åsikt är inte i linje med konsensus men enligt Jonas Thulin talar data från derivat och råvarumarknaden ett tydligt språk.