Fabege ökar vinsten

Fastighetsbolagets förvaltningsresultat steg under det andra kvartalet, dock inte lika mycket som väntat.

Fabege redovisar ett förvaltningsresultat på 201 miljoner kronor (167) i det andra kvartalet 2015.

Samtidigt väntade sig analytikerna i genomsnitt ett förvaltningsresultat på 203 miljoner, enligt SIX News/Inquiry Financials enkät. Därmed var utfallet 1 procent under förväntan.

Driftsöverskottet var 365 miljoner (389), väntat var 374 miljoner. 

Hyresintäkterna landade på 496 miljoner (526), väntat var 503 miljoner. 

Överskottsgraden, det vill säga driftnettots andel av hyresintäkterna, uppgick i kvartalet till 74 procent (74,0). Här väntades 74,0 procent i genomsnitt av analytikerna. 

Kvartalets värdeförändringar fördelades på 0 miljoner (+52) avseende realiserade fastighetsaffärer, +673 miljoner (+299) från orealiserade fastighetsvärden, +194 miljoner (-146) från räntederivat samt -3 miljoner (-16) från aktier. 

Resultatet före skatt blev 1.065 miljoner (356). 

Nettoresultatet uppgick till 830 miljoner (323), motsvarande 5,02 kronor per aktie (1,95). 

 

 

nullnullOBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.