Fastator ökar intäkterna och vänder till positivt resultat

Fastighetsinvestmentbolaget Fastator redovisar ökande intäkter och vänder till positivt resultat i första kvartalet 2021 jämfört med förlust motsvarande kvartal i fjol.
Nettoomsättningen steg 13,6% till 70,9 miljoner kronor (62,4).

Rörelseresultatet blev 31,8 miljoner kronor (0,0), med en rörelsemarginal på 44,9%.

I resultatet ingår resultat från intressebolag med -37,6 miljoner kronor (7,5) och
värdeförändringar på fastigheter med 81,2 miljoner kronor (-8,8).

Resultatet före skatt var 5,8 miljoner kronor (-15,9).

Resultatet efter skatt blev 0,2 miljoner kronor (-21,7). Resultat per aktie hamnade på 0,01 kronor (-0,30).

Substansvärdet steg till 21,90 kronor per aktie (20,30).

”Jag ser verkligen fram emot att fortsätta leda Fastator tillsammans med ett mycket sammansvetsat team, välfylld kassa, en pipeline med mycket affärer och alla de möjligheter som Fastators affärsidé som investmentbolag rymmer”, kommenterar VD Knut Pousette i delårsrapporten.

Fastator, Mkr Q1-2021 Q1-2020 Förändring
Nettoomsättning 70,9 62,4 13,6%
Rörelseresultat 31,8 0,0
Rörelsemarginal 44,9%
Resultat före skatt 5,8 -15,9
Nettoresultat 0,2 -21,7
Resultat per aktie, kronor 0,01 -0,30
Substansvärde per aktie, kronor 21,90 20,30 7,9%