Ferronordic ökar omsättningen

Ferronordic redovisar ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar samtidigt en minskad vinst.
Ferronordic
Omsättningen steg 54,6 procent till 1 118 miljoner kronor (723).

Ebitda-resultat blev 99 miljoner kronor (82), med en ebitda-marginal på 8,9 procent (11,3).

Rörelseresultatet blev 51 miljoner kronor (56), med en rörelsemarginal på 4,6 procent (7,7). Minskningen beror till stor del på den tyska verksamheten som påverkades negativt av coronakrisen.

Resultatet efter skatt blev 20 miljoner kronor (46), en minskning med 56,5 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 1,39 kronor (3,19), vilket innebär en minskning med 56,4 procent mot föregående år.

”Den utveckling vi såg under första kvartalet har fortsatt under april. Vår främsta angelägenhet avser nu risker orsakade av COVID-19, i synnerhet vad gäller våra kunders och anställdas hälsa och säkerhet. Våra verkstäder är för närvarande operativa men restriktioner kan begränsa vår möjlighet att nå ut till och serva vissa kunder. Därtill kan produktionsavbrotten i många av Volvos tillverkningsanläggningar leda till leveransproblem mot slutet av andra kvartalet 2020. Under återstoden av 2020 kommer vi sannolikt att se olika grader av störningar i leveranser, efterfrågan och kundsamverkan. Det är inte meningsfullt att förutsäga utvecklingen av våra
marknader på kort sikt i denna affärsmiljö”, skriver Lars Corneliusson i sitt vd-ord.

Ferronordic, Mkr Q1-2020 Q1-2019 Förändring
Nettoomsättning 1 118 723 54,6%
EBITDA 99 82 20,7%
EBITDA-marginal 8,9% 11,3%
Rörelseresultat 51 56 -8,9%
Rörelsemarginal 4,6% 7,7%
Nettoresultat 20 46 -56,5%
Resultat per aktie, kronor 1,39 3,19 -56,4%