Ferronordic rapporterar sitt starkaste andra kvartal hittills

Ferronordic redovisar ökade intäkter och högre rörelseresultat i andra kvartalet 2020 jämfört med motsvarande kvartal i fjol. Det var bolagets starkaste kvartal hittills.
Ferronordic
Nettoomsättningen steg 9,4 procent till 1 203 miljoner kronor (1 100).

Rörelseresultatet blev 104,6 miljoner kronor (98,1), med en rörelsemarginal på 8,7 procent (8,9).

Resultatet före skatt var 92,3 miljoner kronor (92,3).

Resultatet efter skatt blev 76,2 miljoner kronor (73,1). Resultat per aktie blev 5,24 kronor (5,03), vilket innebär en ökning med 4,2 procent mot föregående år.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 312 miljoner kronor (-313).

– Andra kvartalet 2020 var vårt starkaste andra kvartal hittills, trots effekterna av covid-19. I Ryssland/OSS ökade försäljningen av nya maskiner, även om marknaden minskade kraftigt och vi tog marknadsandelar i de flesta produktgrupper. Även om vi utmanades av begränsningar växte vår försäljning på eftermarknaden i lokal valuta och entreprenadtjänster levererades till de historiska höga nivåerna som nåddes under andra halvåret 2019, kommenterar vd Lars Corneliusson i delårsrapporten.

I Tyskland minskade marknaden för nya lastbilar med mer än 50 procent. Intäkterna var här 245 miljoner kronor med en rörelseförlust på 15 miljoner kronor.

Rörelsemarginalen på 8,7 procent i andra kvartalet var högre än bolagets mål på 6-8 procent.
Det starka kassaflödet minskade nettoskulden till 230 miljoner kronor.

– När vi ser framåt inser vi att framtiden förblir osäker men är övertygade om att vår affärsmodell, som bygger på ett bra team och en robust eftermarknadsverksamhet, kommer att förbli motståndskraftig. Medan vi förväntar oss att våra marknader kommer att minska under 2020, tror vi att vi kan ha sett de lägsta nivåerna. I ett längre perspektiv förblir vi positiva eftersom vi tror att de underliggande grundläggande och affärsmöjligheterna på våra marknader är starka, avslutar Lars Corneliusson.

Ferronordic, Mkr Q2-2020 Q2-2019 Förändring
Nettoomsättning 1 203 1 100 9,4%
Rörelseresultat 104,6 98,1 6,6%
Rörelsemarginal 8,7% 8,9%
Resultat före skatt 92,3 92,3 0,0%
Nettoresultat 76,2 73,1 4,2%
Resultat per aktie 5,24 5,03 4,2%
Kassaflöde från löpande verksamhet 312 -313