Förlust för Serneke

Byggbolaget rapporterar en förlust för det fjärde kvartalet. Samtidigt steg omsättningen.

Sernekes rörelseresultat blev -97 miljoner kronor i det fjärde kvartalet 2019 (509).

Nettoresultatet sjönk till -63 miljoner kronor (572).

Kvartalets nettoomsättning steg till 2.253 miljoner (1.991). Orderingången ökade till 2.938 miljoner kronor (1.000).

“Det är främst byggverksamheten som står för den starka orderingången och under kvartalet har bostadsproduktioner utgjort merparten av de erhållna projekten. Den enskilt största ordern uppgick till 840 miljoner kronor och består av ett bostadsprojekt i Lund”, skriver Serneke i bokslutet.

Slutuppgörelse om Säve för reglering av resterande tilläggsköpeskillingar stärker kassan med 300 miljoner kronor och innebär samtidigt en negativ effekt på rörelseresultatet om 90 miljoner kronor.

“Säve har varit en bra affär och har över tid genererat totalt cirka 625 miljoner kronor i vinst – men en periodiseringsförlust i fjärde kvartalet 2019 på 90 miljoner kronor ingår”, uppger vd Ola Serneke i rapporten.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 83 miljoner kronor i kvartalet (264). Kassaflödet har påverkats negativt av investeringar i brf-produktioner och i Karlastaden om 157 miljoner kronor.

“Styrelsen bekräftar bolagets utdelningspolicy men väljer att avvakta utfallet från aktuella transaktioner innan rekommendation om utdelning för 2019 meddelas i kallelsen till årsstämman”, skriver Serneke i bokslutsrapporten.

Efterfrågan på den svenska byggmarknaden bedöms enligt bolaget vara stabil och det finns ett underliggande behov av såväl bostäder som samhällsfastigheter, heter det.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här