Försäljning av värmepumpar steg rejält under fjärde kvartalet

Försäljningen av luft-vattenvärmepumpar steg med 42% under fjärde kvartalet jämfört med samma period i fjol, enligt statistik från Svenska Kyl & Värmepumpföreningen. Ökningen beror på fler företag som rapporterar sin försäljning men också ett skifte från bergvärmepumpar.
Foto: Nibe
“En av anledningarna till att segmentet luft-vattenvärmepumpar ökat så kraftigt under året kan vara att värmepumpsköpare väljer luft-vatten istället för bergvärme. Detta på grund av långa handläggningstider och svårigheter att få borrtillstånd. Det är framförallt i Stockholms kommun som detta är problematiskt”, säger Per Jonasson, VD på Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, i ett pressmeddelande.

Under helåret 2020 steg försäljningen av värmepumpar med 9% jämfört med i fjol.

Försäljningen av frånluftsvärmepumpar minskade under 2019 men ökade igen under 2020 till en ny rekordnivå. Ökningen för helåret stannade på 16%, medan ökningen under fjärde kvartalet uppgick till 27% . Den stora ökningen i detta segment beror framförallt på att utbytesmarknaden har kommit igång, menar föreningen.

Försäljningen av vätska-vattenvärmepumpar, så kallade bergvärmepumpar, minskade med 3%under sista kvartalet 2020. Ackumulerat under året har försäljningen minskat med 6%.

Börsnoterade Nibe är en aktör på marknaden för värmepumpar.    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här