Hoists vd: Låg sannolikhet för sämre spelregler i Italien

INTERVJU Långversion av analysintervju med banklånsaneraren Hoist Finance vd Klaus-Anders Nysteen. Exklusivt på Affärsvärlden Analys+.

Vad är kärnan som särskiljer Hoist mot konkurrenterna?

– Vi är reglerade som en bank och därför skulle jag säga att vi har en bättre förståelse för våra bankpartners utmaningar än våra konkurrenter. Vidare så är vi helt fokuserade och specialiserade på att bistå banker och finansiella institut, medan våra konkurrenter ofta även jobbar med telefoni-, el-, fitnessbolag etcetera.

Vad ska Hoist ha nått för position om 10 år?

– Branschledare. Med ledande position på utvalda marknader, som den marknadsledande specialisten och partnern till finansiella institut, med ett branschledande arbetssätt i termer av effektivitet, och som ledande i branschens utveckling av digitala verktyg och arbetssätt. Men vi räknar med att allt det här kommer gå snabbare än 10 år.

Varför går Hoist nu in brittiska fordringar med säkerhet i fastigheter?

– I Storbritannien annonserade vi i mars att vi förvärvat en portfölj med förfallna och icke-förfallna lån med fastigheter som säkerhet. Grunden i vår verksamhet är förfallna konsumentlån utan säkerhet. Detta är en marknad som fortsätter visa en stark tillväxt och som vi kommer fortsätta att växa inom. Banker har dock utmaningar även inom andra tillgångsklasser, såsom förfallna och icke-förfallna lån med säkerhet och lån till små- och medelstora företag. Vi vill vara en relevant partner även inom dessa tillgångsklasser och breddar därför successivt vårt erbjudande.

Hur stor andel av era resurser ska gå mot satsningen på fordringar med säkerhet? Kommer fler marknader att följa?

– Vi har inte kommunicerat något specifikt volymmål. Vad vi har kommunicerat är att vi ska bredda oss och vara en relevant partner i de största marknaderna i Europa. I dag är cirka 80 procent av transaktionsvolymerna knutna till sex länder där vi är verksamma, nämligen Storbritannien, Italien, Spanien, Tyskland, Polen och Frankrike. Det är främst på dessa marknader som vi kommer bredda oss och ta tillvara på tillväxtmöjligheter inom andra tillgångsklasser.

Priskonkurrensen inom ert huvudområde förfallna konsumentfordringar utan säkerhet ökar. Ur ert perspektiv: Har marknaden mognat och därmed kommit ned i risk?

– Ja, säljarna har blivit bättre på att dela med sig av data samtidigt som vi har blivit bättre på genomlysning och analys av portföljerna. Samtidigt så har våra och hela branschens finansieringskostnader gått ner. Sammanfattningsvis så är svaret ja, priserna vi är villiga att betala har ökat, men volatiliteten i vår intjäning har minskat.

En alternativ tolkning: Allt fler investerare beväpnade med rekordbillig finansiering vill sent i konjunktur- och kreditmarknadscykeln jaga liknande möjligheter i samma skuldköparmarknad. Ni ser inte inslag av ökande risker och krympande avkastningsmöjligheter?

– Vi fortsätter att investera disciplinerat och på nivåer som uppfyller vårt finansiella mål om en avkastning på eget kapital på 20 procent. Men från tid till annan så ser vi irrationellt beteende på vissa marknader när mindre etablerade aktörer är villiga att betala ett pris som vi inte kan räkna hem. Samtidigt ser vi fortsatt att det finns en uppsjö av tillgångar av det här slaget kvar på bankernas balansräkningar och starka underliggande (inte minst regulatoriska) drivkrafter för en fortsatt god marknadstillväxt. Så även om det är en viss prispress generellt så kompenseras det mer än väl av tillväxtmöjligheterna.

Vad skiljer bra skuldköpare från vårdslösa i dagens klimat?

– Bra skuldköpare har en tydlig kalkyl och analys i botten av sitt förvärv, för att kunna räkna hem investeringen i portföljen på ett rimligt sätt. De har också en stabil finansiering i grunden.

Vad innebär Storbritanniens utträde ur EU för Hoists befintliga portföljer samt förutsättningarna för er verksamhet i landet framöver?

– Vår verksamhet i Storbritannien är inte särskilt beroende av landets EU-medlemskap. Verksamheten bedrivs lokalt, med tillgångar som förvärvas från det brittiska banksystemet som hanteras av våra medarbetare i landet. Utifrån den analysen vi har gjort så ska inte ett utträde påverka vår brittiska verksamhet i någon större omfattning.

Om Italien ändrar lagstiftning så att det blir svårare och dyrare att driva in fordringar, hur stora risker är Hoist då exponerat mot?

– Vår bedömning är att sannolikheten för en dramatisk försämring av spelreglerna på den italienska marknaden är låg. De populistiska förslag som dryftats av regeringskoalitionen Femstjärnerörelsen och Lega drabbar i första hand de redan svaga italienska bankerna. En utveckling som jag har svårt att se komma till stånd, svarar Nysteen först, och tillägger:

– Italien är ett land där det grovt räknat har varit lika många regeringar som det har gått år sedan andra världskriget, det är med andra ord inget nytt som händer i Italien. Vi ser fortsatt ljust på den italienska marknaden, en marknad som vi framgångsrikt varit verksamma på sedan 2011 under en tid som det har varit många olika regeringskoalitioner. Behovet hos bankerna för våra tjänster är stort och kommer vara så under många år framöver.

Vilken italiensk finanskoncern är Hoists forward flow-partner och tar det avtalet god höjd för scenariot försämrade kreditindrivningsvillkor?

– Vi har inte gått ut publikt med vem vår partner i det avtalet är, men det är en av de större europeiska bankerna. Avtalet som sådant har tydliga gränsvärden för både volym och kvalitet så svaret på frågan är ja.

Hur har Hoist lyckats nå positionen att betala bland de lägsta finansieringsräntorna i den europeiska skuldköparbranschen?

– Hoist Finance är ett kreditinstitut, till skillnad mot branschkonkurrenterna som är vanliga företag, och enkelt förklarat har Hoist Finance en banks skuldsida. Genom bland annat inlåning från allmänheten, tillsammans med mycket förlustabsorberande kapital, skiljer sig Hoist också väsentligen kreditvärderingsmässigt (kreditrating) mot branschkonkurrenterna. Med investment grade rating når vi således en billigare och enklare finansiering i allmänhet mot branschen i övrigt. Vidare så erbjuder vi inlåning från allmänheten i både Tyskland och Sverige.

För- och nackdelar med att vara en kreditmarknadskoncern reglerad av Finansinspektionen? Varför inte gå hela vägen med banktillstånd?

– Fördelarna är tydliga, vi är en reglerad och transparant partner till banksystemet med branschens absolut lägsta finansieringskostnad, svarar Nysteen först, och fortsätter:

– Nackdelarna med att vara reglerad är att vi måste uppfylla krav på kapitaltäckning, säkerställa regelefterlevnad och ha en välfungerande riskfunktion – men samtidigt så upplever vi och våra investerare dessa ’nackdelar’ som fördelar och en trygghet. Skillnaden mellan en bank och ett kreditmarknadsbolag är i princip endast att vi inte är anslutna till clearingsystemet.

Vem agerar som Hoists lender of last resort (nödlångivare)?

– Formellt är det endast kreditinstitut med bankstatus som kan erhålla likviditetsstöd från Riksbanken. Den del som Hoist själva kan påverka är likviditetsreservens komposition – den innehåller endast räntebärande värdepapper som Hoists motparter kan använda mot Riksbanken genom ”ex repo”. På så sätt vet vi att likviditetsreserven kan omsättas till kontanta medel på väldigt kort tid.

Hur skulle Hoist agera för att skydda aktieägarna och verksamheten vid en hypotetisk likviditetskris?

– Tanken att Hoist skulle råka i likviditetskris är avlägsen eftersom bolaget har ett stabilt kassaflöde in, en stabil och diversifierad finansiering fördelad på tusentals motparter (inlåningskunderna), men ett utflöde som egentligen bara består av förvärven av portföljerna. Ett första steg vid en hypotetisk likviditetskris vore att motverka situationen genom att sälja av likvida tillgångar från likviditetsreserverna. I ytterligare steg kan Hoist minska, eller pausa, förvärv av nya tillgångar (portföljer) och låta vårt starka månatliga kassaflöde från våra tillgångar bygga upp likviditet. Det inkommande kassaflödet från vår reguljära affärsverksamhet (debt collection) är väldigt starkt.

Varför ska privatsparare överväga att bli långsiktiga aktieägare i Hoist och vad bör de förvänta sig av investeringen?

– Hoist Finance erbjuder en investering i en av branschens ledande aktörer inom kredithantering, verksamt på en marknad med starka underliggande drivkrafter för långsiktig tillväxt och med en hälsosam avkastning på eget kapital.

 

LÄS AFFÄRSVÄRLDENS SÄLJRÅD

Ovanstående långversion av analysintervjun med Hoist Finance vd Klaus-Anders Nysteen publiceras exklusivt på Analys+.

Intervjun gavs i samband med börsredaktionens analys Fel tid för bankernas soptipp, som utmynnade i ett säljråd för Hoist Finance-aktien på ett års sikt.

 

Missa inga uppdateringar från Affärsvärlden Analys+. Följ oss på Twitter: @AFV_analysplus

Har du frågor eller synpunkter rörande tjänsten? Maila oss på: analysplus@affarsvarlden.se

Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.