Igrene mer än halverar förlusten

Gasprospekteringsbolaget Igrene mer än halverar förlusten i fjärde kvartalet i det brutna räkenskapsåret, juni till augusti 2020, jämfört med samma kvartal i fjol. Bolaget förbereder en nyemission.

Rörelseintäkterna var 13 000 kronor (noll).

Rörelseresultatet blev -2,1 miljoner kronor (-4,6).

Resultatet före och efter skatt var -2,1 miljoner kronor (-4,6).

Styrelsen avser föreslå årsstämman att ingen utdelning skall lämnas för 2019/2020.

Likviditeten per 31 augusti 2020 uppgår till 2,78 miljoner kronor.

Igrene förbereder en företrädesemission men villkoren för nyemissionen är ännu inte fastställda.
Syftet med nyemissionen är att säkerställa finansieringen av bolaget

I avvaktan på att arbetet med fördjupning av produktionsbrunn 4 kan återupptas har Igrene valt att sätta resurser på att testa intilliggande produktionsbrunn 2. Denna brunn har under tidigare tester visat sig ge stora mängder naturgas i form av metangas av hög kvalitet.

Hålet har nu vilat under lång tid under vilken Igrene införskaffat utrustning för att återuppta produktionstester men nu med pumputrustning som kan sättas ända ner till botten av brunnen.

Vid senaste produktionstestet i denna brunn hösten 2019 var gasmängden i sakta ökande under mycket stabila förhållanden och halten metangas låg stadigt på 97%.

Syftet med den återupptagna testen är att få en bättre uppfattning om produktionsbrunnens kapacitet under en längre tid. Arbetet med testet beräknas pågå under tio veckor.

Igrene, Mkr Q4-2019/2020 Q4-2018/2019
Nettoomsättning 0,0 0,0
Rörelseresultat -2,1 -4,6
Resultat före skatt -2,1 -4,6
Nettoresultat -2,1 -4,6