Indutrade rapporterar bästa ebita-resultatet hittills för ett första kvartal

Teknikhandelsbolaget Indutrade redovisar en omsättning och nettoresultat för det första kvartalet som överträffar prognoserna. Ebita-utfallet är det bästa i bolagets historia för ett första kvartal.
Indutrades VD Bo Annvik.
Indutrades VD Bo Annvik.
Omsättningen steg 3,4% till 5 147 miljoner kronor (4 976). Förväntat var 5 079 miljoner kronor enligt Factset analytikerkonsensus.

”Den starkaste tillväxten var fortsatt inom medicinteknik och läkemedel, men även infrastruktur, vindkraft och processindustri utvecklades positivt. Många bolag med kunder inom verkstadsindustrin noterade en förbättrad efterfrågan under kvartalet jämfört med föregående år, men inom flygindustrin och den marina sektorn var efterfrågan fortsatt svag”, säger VD Bo Annvik.

Ebita-resultatet uppgick till 713 miljoner kronor (616), med en ebita-marginal på 13,9% (12,4). Utfallet är ett nytt rekord för första kvartalet. Sju av åtta affärsområden kom att förbättra sina marginaler med bäst utveckling i affärsområdena Industrial Components och Benelux.

”Förbättringarna drevs primärt av fortsatt positiv utveckling bland bolag inom medicinteknik och läkemedel, men även av god kostnadskontroll och bra utveckling bland nyförvärvade bolag”, säger Annvik.

Rörelseresultatet blev 623 miljoner kronor (528). Rörelsemarginalen var 12,1% (10,6).

Resultatet före skatt var 594 miljoner kronor (496).

Resultatet efter skatt blev 461 miljoner kronor (388), analytikerkonsensus 435.

Resultat per aktie hamnade på 1,27 kronor (1,07).

Orderingången landade på 5 747 miljoner kronor (5 401).

Under utsikter uppges det att bolaget förväntar sig ett successivt förbättrat allmänt efterfrågeläge.

Indutrade, Mkr Q1-2021 Konsensus Förändring mot konsensus Q1-2020 Förändring
Orderingång 5 747 5 401 6,4%
Nettoomsättning 5 147 5 079 1,3% 4 976 3,4%
EBITA 713 616 15,7%
EBITA-marginal 13,9% 12,4%
Rörelseresultat 623 528 18,0%
Rörelsemarginal 12,1% 10,6%
Resultat före skatt 594 496 19,8%
Nettoresultat 461 435 6,0% 388 18,8%
Resultat per aktie, kronor 1,27 1,07 18,7%

Konsensusdata från Factset