ING varnar för fortsatta riskfaktorer

Det finns fortfarande kvar riskfaktorer så som en försenad utrullning av vaccin på grund av biverkningar och en mer disruptiv brexit än väntat. EU:s återhämtningspaket kan även bli förhalat och de kan ske oväntade politiska spänningar i USA. Det skriver ING i sin Global Macro Outlook 2021.
Analyshyset skriver att det antagligen kommer att bli värre före att det blir bättre. Kommande vintermånader kan karaktäriseras av större nedstängningar som kräver mer uthållighet hos människor. Det kan även komma mer finans- och penningpolitiskt stöd från regeringar och centralbanker.

Riskerna för de ekonomiska utsikterna kan dock vara lutade mot uppsidan efter nyheter om utrullningen av vaccin i första halvan av 2021 och om nästa amerikanska administration tar ett mer samarbetsvilligt tillvägagångssätt inom global handel.

ING framhåller att 2020 varit ett anmärkningsvärt år och lyfter upp en stark solidaritet i Europa, det stora frihandelsavtalet i Asien samt att Donald Trump inte vunnit en andra mandatperiod som sittande president.

ING prognostiserar en global BNP-tillväxt om 4,7% nästa år. I USA estimeras den bli 3,9% medan den i Sverige tros bli 2,2%. Eurozonen spås växa 3,5%.