JM överger kritiserad byggmetod

Ett av de byggbolag som försvarat de så kallade enstegstätade fasaderna är JM. Nu har även Sveriges största bostadsbyggare gått över till en annan byggmetod. Det berättar vd Johan Skoglund i en intervju med Affärsvärlden.

Enligt Christer Harrysson, professor i byggteknik vid Örebro Universitet, kan de enstegstätade putsfasaderna vara en av århundradets värsta byggskandaler.

I Oregon, USA, har byggtekniken sedan länge totalförbjudits med tanke på medborgarnas säkerhet och hälsa.

I Sverige har metoden dömts ut av både Boverket och Sveriges tekniska forskningsinstitut (SP). År 2009 slog SP fast att 55 procent av de 15 000-30 000 byggnader som byggts med tekniken i Sverige haft så stora fuktskador att minst en vägg fått byggas om. 

”JM har under cirka 20 år byggt hus med enstegstätad fasadputs. Vi har stort förtroende för metoden och när det undantagsvis uppkommit problem i fasaden har dessa alltid kunnat härledas till att putsarbetet utförts felaktigt”, skriver JM:s vd Johan Skoglund på byggbolagets hemsida.

Sveriges största bostadsbyggare har under lång tid ihärdigt försvarat den kritiserade byggmetoden. Men nu har även JM övergett byggtekniken.

– Vi har börjat arbeta med tvåstegstätade fasader, säger Johan Skoglund till Affärsvärlden.

Jaså, är det längesedan ni började med det?
– Cirka två år sedan. Men de problem som vi och branschen har haft rör främst tunnputs (10 millimeter) på cellplast och det slutade vi med för cirka åtta år sedan, säger han vidare.

Just nu prövar Högsta domstolen en tvist mellan Myresjöhus och ett 20-tal husägare i Svedala som har krävt att Myresjöhus ska byta ut samtliga fasader. Tingsrätten dömde först till husägarnas fördel men hovrätten gjorde tvärtom. I januari 2014 meddelade Högsta domstolen prövningstillstånd och innan året är slut hoppas den kunna meddela sitt beslut.

Är det en dom du tänker ta del av?
– Det är intressant vilket beslut som kommer att fattas. Vi har ju också byggt enstegstätade fasader, säger Johan Skoglund.

Att rätta till fuktskador kostar väl pengar?
– Absolut. Det är därför man inte ska göra fel. Det är därför det är bra att jobba med projektstyrning och kontroll.

Prenumeranter kan läsa hela intervjun med JM:s vd Johan Skoglund i veckans nummer av Affärsvärlden.

Enstegstätade fasader

  • I enstegstätade putsade fasader läggs putsen direkt på isoleringen. Oftast saknas luftspalt i konstruktionen. Metoden har visat sig vara mycket känslig för fukt, som kan tränga in genom små sprickor och orsaka stor skada.
  • SP har tidigare uppskattat att 15 000–30 000 byggnader har uppförts med metoden. Av 650 undersökta byggnader uppvisade mer än 55 procent omfattande skador.
  • Flera rättsprocesser pågår om konstruktionen eftersom husägare har stämt byggbolag och försäkringsbolag.
  • I december 2011 dömde en oenig Eksjö tingsrätt ut den enstegstätade fasadkonstruktionen. Tingsrätten ansåg att 34 husägare i Svedala inte hade lyckats bevisa att Myresjöhus hade brustit i utförandet, men tyckte att Myresjöhus hade varit vårdslös i sitt val av konstruktion. Målet överklagades till Göta hovrätt som dömde till Myresjöhus fördel. Nu är målet uppe i Högsta domstolen som väntas ge sin dom senare i år.
  • Typgodkännande var tidigare ett sätt att visa att byggprodukter uppfyllde svensk lagstiftning. När byggproduktdirektivet infördes försvann typgodkännandet för produkter som i stället kan CE-märkas.
  • Typgodkännande innebar att produktens egenskaper verifierades genom provning eller genom beräkningar.
  • P-märket innebär att produkten är granskad och kontrollerad enligt svensk lagstiftning eller högre krav.
  • CE-märket innebär att produkten uppfyller EU-krav. Men det behöver dock inte innebära att varan uppfyller kraven i svensk bygglagstiftning.

 

nullnull

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här