Karnov Group vänder till vinst

Affärsinformationsbolaget Karnov Group rapporterar högre omsättning och vänder till vinst i andra kvartalet i förhållande till jämförelseperioden 2019.
.

Omsättningen steg 2,7 procent till 178,0 miljoner kronor (173,4), varav organisk tillväxt var 2 procent.

”Vår prenumerationsbaserade onlineförsäljning, vilken utgör cirka 87 procent av den totala omsättningen i det andra kvartalet, har växt i linje med förväntan under kvartalet, medan covid-19-pandemin också i linje med förväntan har haft en negativ inverkan på vår offlineförsäljning”, skriver bolaget.

Ebita-resultat blev 63,3 miljoner kronor (30,5), med en ebita-marginal på 35,6 procent (17,6).

Justerat ebita-resultat blev 63,3 miljoner kronor (60,1).

Rörelseresultatet blev 27,0 miljoner kronor (-1,0), med en rörelsemarginal på 15,2 procent. Fjolårets resultat belastades med jämförelsestörande poster på 30 miljoner kronor.

Resultatet före skatt var 32,7 miljoner kronor (-46,4).

Resultatet efter skatt blev 26,9 miljoner kronor (-44,3).

Resultat per aktie hamnade på 0,27 kronor (-0,45).

”Covid-19-pandemin har dessvärre fortsatt en väsentlig inverkan på samhället i stort och därmed även på vårt bolag. Vi fortsätter att följa gällande lagstiftning och rekommendationer från myndigheterna. Under pandemin har vårt erbjudande visat sin relevans med hög aktivitet på våra covid-19-specifika plattformssektioner i Sverige och Danmark, som förser användare med direkt och lättillgängligt innehåll. Förnyelsen av våra prenumerationsbaserade kundavtal fortlöper enligt förväntan med väldigt hög förnyelsegrad. Vi kan emellertid se en försening i nyförsäljning eftersom beslutsprocessen har förlängts eller skjutits på framtiden på grund av osäkerhet till följd av pandemins globala effekter”, säger vd Flemming Breinholt i rapporten.

Karnov Group, Mkr Q2-2020 Q2-2019 Förändring
Nettoomsättning 178,0 173,4 2,7%
EBITA 63,3 30,5 107,5%
EBITA-marginal 35,6% 17,6%
EBITA, justerat 63,3 60,1 5,3%
Rörelseresultat 27,0 -1,0
Rörelsemarginal 15,2%
Resultat före skatt 32,7 -46,4
Nettoresultat 26,9 -44,3
Resultat per aktie, kronor 0,27 -0,45