Lagercrantz siktar på miljardvinst inom 5 år

Teknikhandelsbolaget Lagercrantz styrelse har gett tummen upp för ledningens förslag om en fortsatt expansion.
Lagercrantz VD Jörgen Wigh.
Lagercrantz VD Jörgen Wigh. Foto: Lagercrantz
Det nya målet är att växa bolaget så att man inom fem år byggt en koncern med en miljard i vinst.

Resultatet före skatt skall växa 15% årligen över en konjunkturcykel, avkastningen på eget kapital skall vara minst 25% och 30-50% av resultatet skall delas ut. Ambitionen är att minst en tredjedel av tillväxten kommer organiskt och resterande delar genom förvärv av cirka 5-8 bolag per år. Förvärvsstrategin är inriktad på nischade produktbolag i norra Europa. Lagercrantz uppger att förvärvsmarknaden bedöms vara fortsatt gynnsam. Prioriterade marknader är Norden, Tyskland, Polen, Benelux och Storbritannien.

Vision och mål skall nås genom att Lagercrantz organiseras om. Verksamheterna inom bolaget skall från och med affärsåret 2021/2022 delas in i fem divisioner, upp från nuvarande fyra.

”Inriktningen mot attraktiva tillväxtsegment förtydligas härmed vilket skapar dynamik och tydlighet såväl internt för medarbetarna, mot aktiemarknaden och mot förvärvsmarknaden”, skriver bolaget.