Lägre vinst för Scandi Standard – föreslår ingen andra utdelning

Kycklingbolaget Scandi Standard redovisar en ökad omsättning men betydligt lägre vinst i det tredje kvartalet jämfört med året innan. Bolaget betalar ingen andra utdelning för 2021.
Kronfågel
Kronfågel. Foto: Pontus Lundahl / TT
Omsättningen steg 0,4% till 2 632 miljoner kronor (2 621).

Rörelseresultatet blev 30 miljoner kronor (116), med en rörelsemarginal på 1,1% (4,4).

Utfallet blev därmed i linje med vinstvarningen från i början av oktober. Bolaget sade då att resultatet hade påverkats negativt av prisökningarna på insatsvaror, en fortsatt utmanande prisbild på exportmarknaden, betydande personalbrist i Irland samt tidigare offentliggjorda produktionsutmaningar i Sverige.

Det är segmentet Ready-to-cook som tynger koncernen. Rörelseresultatet minskade kraftigt till 7 miljoner kronor (105), samtidigt som den danska rörelsen gick back 60 miljoner kronor under perioden.

”För att förbättra lönsamheten inom Ready-to-cook Danmark är arbetet med prisjusteringar högsta prioritet, liksom att se över strategin för långsamväxande fåglar. En omfattande genomlysning av bemanningen har gjorts, vilket kommer att leda till betydande personalnedskärningar under första kvartalet 2022”, säger tillförordnade vd Otto Drakenberg.

Segmentet ready-to-eat uppvisat ett något förbättrat rörelseresultat under perioden.

Justerat rörelseresultat blev 43 miljoner kronor (147), med en justerad rörelsemarginal på 1,6% (5,6).

Resultatet före skatt var 10 miljoner kronor (101).

Resultatet efter skatt blev 4 miljoner kronor (78), och per aktie 0,04 kronor (1,21).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 142 miljoner kronor (307).

För att skapa sig finansiell flexibilitet kommer bolaget inte att betala ut en andra utdelning. Man sänker också årets investeringar till 330 miljoner konor från tidigare kommunicerade 400 miljoner kronor.

Bolaget bedömer att prisökningarna på många insatsvaror också kommer påverka det fjärde kvartalets rörelseresultat negativt.

”Trots att det underliggande rörelseresultatet i det fjärde kvartalet förväntas bli lägre än i det tredje kvartalet på grund av pris- och kostnadsökningar är jag säker på att det arbete som vi nu genomför för att hantera detta kommer att förbättra situationen under 2022”, avslutar Otto Drakenberg.

Scandi Standard, Mkr Q3-2021 Q3-2020 Förändring
Nettoomsättning 2 632 2 621 0,4%
Rörelseresultat 30 116 -74,1%
Rörelsemarginal 1,1% 4,4%
Rörelseresultat, justerat 43 147 -70,7%
Rörelsemarginal, justerad 1,6% 5,6%
Resultat före skatt 10 101 -90,1%
Nettoresultat 4 78 -94,9%
Resultat per aktie, kronor 0,04 1,21 -96,7%
Kassaflöde från löpande verksamhet 142 307 -53,7%