Lundin Energys omsättning bättre än väntat

Oljebolaget Lundin Energy redovisar en omsättning som var högre än väntat under tredje kvartalet. Rörelsevinsten minskade.
Alex Schneiter. Foto: Stian Lysberg Solum / TT
Omsättningen steg 50,8% till 679,2 miljoner dollar (450,5). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 654.

Bolagets VD Alex Schneiter skriver i en kommentar att efter ett instabilt och oförutsägbart första halvår 2020, karaktäriserades det tredje kvartalet av finansiell och operativ disciplin och man har kunnat dra fördel av bolagets strama kostnadskontroll och produktionseffektivitet.

Produktionen för det tredje kvartalet uppgick till 157,5 tusen oljeekvivalenter per dag (mboepd) med ett fritt kassaflöde om 164 miljoner dollar.

Ebitda-resultatet, justerat, uppgick till 515,6 miljoner dollar (411,3), väntat 496, med en justerad ebitda-marginal på 75,9% (91,3). Den exkluderar en vinst efter skatt om 756,7 miljoner dollar hänförlig till avyttringen av en 2,6 procentig licensandel i Johan Sverdrup-projektet, redovisad under 2019.

Rörelseresultatet blev 362,3 miljoner dollar (1 047,5). Rörelsemarginalen var 53,3% (232,5).

Resultatet efter skatt blev 212,3 miljoner dollar (519,9).

Resultat per aktie hamnade på 0,74 dollar (1,71). Justerat resultat per aktie blev 0,27 dollar (0,15).

Produktionsprognosen för helåret höjs från 157 mboepd till 161–163 mboepd och målsättningen är att nå en produktion om cirka 175 mboepd under det fjärde kvartalet.

Lundin Energy, MUSD Q3-2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q3-2019 Förändring
Nettoomsättning 679,2 654 3,9% 450,5 50,8%
EBITDA, justerat 515,6 496 4,0% 411,3 25,4%
EBITDA-marginal, justerad 75,9% 75,8% 91,3%
Rörelseresultat 362,3 1 047,5 -65,4%
Rörelsemarginal 53,3% 232,5%
Nettoresultat 212,3 519,9 -59,2%
Resultat per aktie, USD 0,74 1,71 -56,7%
Resultat per aktie, justerat 0,27 0,15 80,0%

Konsensusdata från Factset