Lundin Gold minskade nettoresultatet

Gruvbolaget Lundin Gold redovisar en ökad nettoförlust under det andra kvartalet jämfört med motsvarande kvartal i fjol.
Stigande kostnader i samband med nedstängning av verksamhet i coronapandemin låg främst bakom den ökade förlusten.

Omsättningen uppgick till 13,1 miljoner dollar (0).

Resultatet efter skatt blev -64,4 miljoner dollar (-30,8).

Resultat per aktie hamnade på -0,29 dollar (-0,14).

Kassan uppgår till 74,2 miljoner dollar, att jämföra med 75,7 miljoner vid årsskiftet.

I början av juli 2020 återstartade bolaget verksamheten vid Fruta del Norte och bolaget upprepar i delårsrapporten produktionsprognoserna som då lämnades för 2020.

Lundin Gold, MUSD Q2-2020 Q2-2019
Nettoomsättning 13,1 0
Nettoresultat -64,4 -30,8
Resultat per aktie, USD -0,29 -0,14