Något bättre rörelseresultat än väntat för Veoneer

Fordonsteknikbolaget Veoneer redovisar en omsättning i linje med förväntat under andra kvartalet. Rörelseresultatet var negativt men bättre än väntat. Jämfört med föregående år sjönk rörelseresultatet.
Veoneer
Omsättningen steg 116,3 % till 398 miljoner dollar (184). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 400.

Bruttovinsten blev 62 miljoner dollar (3), med en bruttovinstmarginal på 15,6 % (1,6).

Rörelseresultatet blev -92 miljoner dollar (-64), väntat rörelseresultat var -95.

Resultatet före skatt var -96 miljoner dollar (-88).

Resultatet efter skatt blev -100 miljoner dollar (-90).

Resultat per aktie hamnade på -0,89 dollar (-0,80).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -69 miljoner dollar (-107).

”Orderingången under kvartalet utvecklades bättre än förväntat, delvis för att vi lyckades ta tillvara nya möjligheter, delvis för att order som vi förväntade skulle komma under tredje kvartalet istället kom in redan under andra kvartalet. Vi vann order inom de flesta av våra produktområden, vilket visar på styrkan i vår befintliga produktportfölj. Med den positiva utvecklingen är vi på god väg att nå högre ordernivåer under 2021 jämfört med 2020”, uppger vd Jan Carlson.

För helåret 2021 upprepar Veoneer prognosen att den organiska försäljningstillväxten överstiger 25 %. Inom Aktiv Säkerhet väntas den organiska tillväxten bli 40-45 %, tidigare guidning var runt 45 %.

Veoneer upprepar vidare att rörelseförlusten bedöms minska under 2021 jämfört med 2020 och att orderingången i år väntas överstiga 2020 års nivå.

Under natten meddelades att kanadensiska Magna har lagt ett bud på Veoneer som flera storägare med 40 % av aktierna ställer sig bakom.

Veoneer, MUSD Q2-2021 Konsensus Förändring mot konsensus Q2-2020 Förändring
Nettoomsättning 398 400 -0,5% 184 116,3%
Bruttoresultat 62 3 1 966,7%
Bruttoresultatmarginal 15,6% 1,6%
Rörelseresultat -92 -95 -64
Resultat före skatt -96 -88
Nettoresultat -100 -90
Resultat per aktie, USD -0,89 -0,80
Kassaflöde från löpande verksamhet -69 -107

Konsensusdata från Factset