När allt hänger på tornet

KOMMENTAR Sernekes öde blir alltmer sammankopplat med pågående byggnation av Nordens högsta hus. ”Inom kort” hoppas byggkoncernen att en icke-namngiven, ny potentiell projektpartner ska lösa finanserna.

”Karlatornet och förhandlingen med en ny partner har högsta prioritet och även om det dragit ut mer i tid initialt önskat är vi nu i slutskedet av vad som potentiellt av de största fastighetstransaktionerna i landet.”

Så skriver Sernekes grundare, största ägare och vd Ola Serneke i fredagsmorgonens niomånadersrapport.

Vad allt numera handlar om för det västkustska byggbolaget är stadsdelsutvecklingsprojektet Karlastaden i Göteborg, med det påbörjade 73 våningar höga huset Karlatornet som kronan på verket.

Aktien är rejält nedpressad. Nettoskulden är 1,5 miljarder kronor på bokförd basis, i kassan finns drygt en halv miljard och det löpande kassaflödet ut ur bolaget har de senaste nio månaderna varit -728 miljoner (varav betydande delar går till Karlastaden och annan projektutveckling med risk i egen balansräkning).

Av affärsområdena är det endast byggentreprenaddelens rörelsemarginal på just nu måttliga 2 procent som håller igång koncernens projektambitioner, i väntan på mer finansiering. På koncernnivå vände resultatet till negativt redan på rörelseresultatnivå (ebit) i det aktuella kvartalet.

Därför förvånar det inte Serneke nu planerar ”en större omorganisation” för att säkerställa bolagets långsiktiga konkurrenskraft. Frågan är om tänkta transaktioner och operativa förbättringar hinner komma på plats innan finansieringstorka tvingar fram avyttringar, av hela eller andelar i tillgångar eller verksamheter i vad som på håll förefaller vara ett alltmer pressat läge.

”Inom kort” är Sernekes förväntningar om när den nuvarande förhandlingen om den avgörande partnerfinansieringen till Karlatornet ska kunna gå i mål.

Serneke har därmed alla förutsättningar för att bli en spännande följetång in i 2020 – kanske lite för spännande?

 

Affärsvärlden har inget aktuellt aktieråd i Serneke sedan rådet att vänta med den svårbedömda högriskaktien i maj 2017.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.