Nents omsättning faller

Mediebolaget Nent, Nordic Entertainment Group redovisar minskande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar högre rörelsevinst.

Omsättningen sjönk 1,9 procent till 3 657 miljoner kronor (3 727). Den organiska tillväxten var -1,9 procent (5,9).

Rörelseresultatet blev 219 miljoner kronor (218), med en rörelsemarginal på 6,0 procent (5,8).

Justerat rörelseresultat utföll på 219 miljoner kronor (274), med en justerad rörelsemarginal på 6,0 procent (7,4).

Resultatet efter skatt blev 157 miljoner kronor (167), en minskning med 6,0 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 2,33 kronor (2,48), vilket innebär en minskning med 6,0 procent mot föregående år.

“Det starka momentum vi byggde upp under 2019 fortsatte under början av 2020, men covid-19 har haft en betydande inverkan på vår verksamhet från mars och framåt. Vår organiska försäljning minskade med 2 procent, där Viaplays starka abonnenttillväxt nästan helt kompenserade för den negativa utvecklingen hos våra reklam och studioverksamheter. Vårt rörelseresultat före jämförelsestörande poster minskade, och vi drar med tanke på den osäkerhet som kommer av rådande omständigheter, tillbaka vår utsikt om lönsam tillväxt för 2020″, säger vd Anders Jensen i rapporten.

    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här