Nolato minskar omsättning och resultat – siktar på prisökningar

Industriunderleverantören Nolato redovisar minskande omsättning och resultat i tredje kvartalet 2023 jämfört med motsvarande kvartal i fjol.
Nolato minskar omsättning och resultat – siktar på prisökningar - Nolato
Foto: Nolato.

Nettoomsättningen sjönk 10,9 procent till 2 340 miljoner kronor (2 626). Justerat för valuta var minskningen 15 procent.

Ebita-resultatet blev 133 miljoner kronor (214), med en ebita-marginal på 5,7 procent (8,1).

Justerat ebita-resultat blev 193 miljoner kronor (214), med en justerad ebita-marginal på 8,2 procent (8,1).

Resultatet före skatt var 102 miljoner kronor (197).

Resultatet efter skatt blev 69 miljoner kronor (160), en minskning med 56,9 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,26 kronor (0,59), vilket innebär en minskning med 55,9 procent mot föregående år.

Kinesiska verksamheten koncentreras och engångsposter om 60 miljoner kronor har kostnadsförts i tredje kvartalet.

Vidare ingår elstöd från svenska myndigheter i resultatet med 20 miljoner kronor i tredje kvartalet.

Omsättningsnedgången relativt fjolåret förklaras i sin helhet av markant lägre volymer inom affärsområde Integrated Solutions, och innebär att VHP-produkter nu svarar för mindre än 5 procent av koncernens totala omsättning.

“I närtid ligger vårt fokus på förbättrade marginaler genom en anpassning av kostnadsmassan inom varje enhet samt strategiska prisökningar, vilket lägger basen för en lönsam och hållbar tillväxt över tid”, kommenterar VD Christer Wahlquist i delårsrapporten.

Nolato, Mkr Q3-2023 Q3-2022 Förändring
Nettoomsättning 2 340 2 626 -10,9%
EBITA 133 214 -37,9%
EBITA-marginal 5,7% 8,1%
Justerat EBITA 193 214 -9,8%
Justerad EBITA-marginal 8,2% 8,1%
Resultat före skatt 102 197 -48,2%
Nettoresultat 69 160 -56,9%
Resultat per aktie, kronor 0,26 0,59 -55,9%
Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.