Odd Molly redovisar ett positivt rörelseresultat i första kvartalet

Modebolaget Odd Molly, som är under omvandling till att bli ett fastighetsbolag, redovisar ett positivt rörelseresultat i första kvartalet 2021, jämfört med förlust motsvarande kvartal i fjol.
Odd Molly
Foto: Fredrik Persson /TT
Det totala intäkterna steg 9,3% till 73,2 miljoner kronor (67,0), varav modeverksamheten stod för 57,0 miljoner kronor (64,3) och fastighetsverksamheten för 16,2 miljoner kronor (2,6).

Rörelseresultatet blev 3,0 miljoner kronor (-5,9), med en rörelsemarginal på 4,1%.

Resultatet före skatt var 1,7 miljoner kronor (-7,2). Här ingår värdeförändringar på fastigheter med 3,1 miljoner kronor (0,0).

Resultatet efter skatt blev -0,3 miljoner kronor (-7,3). Resultat per aktie hamnade på 0,00 kronor (-0,20).

Efter genomförda förvärv uppgår hyresintäkter från nuvarande fastighetsbestånd till 67,8 miljoner kronor och driftnetto från fastighetsverksamheten till 56,4 miljoner kronor på tolvmånadersbasis.

”Upphämtningen inom modeverksamheten fortsatte tack vare en mycket positiv utveckling både försäljnings- och lönsamhetsmässigt i den egna webbshopen och fortsatta kostnadsbesparingar. Fastighetsverksamheten bidrog alltmer positivt till resultatet i takt med att omfattningen av verksamheten vuxit”, kommenterar VD Jennie Högstedt Björk i delårsrapporten.

Modeverksamheten kommer som tidigare meddelats att säljas till We Are Spindye under det andra kvartalet för att tillsammans bilda den nya koncernen Nordic Fashion Tech Group. Odd Molly erhåller som betalning aktier i Nordic Fashion Tech Group vilka avses delas ut till Odd Mollys aktieägare under det tredje kvartalet i år, efter godkännande från Nasdaq Stockholm och beslut på extra bolagsstämma.

”Kvarvarande Odd Molly blir då ett fastighetsbolag medan modeverksamheten drivs vidare i en ny konstellation med intressanta utvecklingsmöjligheter och stark finansiell grund”, skriver bolaget.

Odd Molly, Mkr Q1-2021 Q1-2020 Förändring
Nettoomsättning 73,2 67 9,3%
Rörelseresultat 3,0 -5,9
Rörelsemarginal 4,1%
Resultat före skatt 1,7 -7,2
Nettoresultat -0,3 -7,3
Resultat per aktie, kronor 0,00 -0,20