Ökade hyresintäkter för Diös

Fastighetsbolaget Diös hyresintäkter uppgick till 341 miljoner kronor i det första kvartalet (325), inklusive serviceintäkter var intäkterna 457 miljoner kronor (450).

“Hyresintäkterna per kvadratmeter har på ett år ökat med 7 procent till följd av ett förädlat bestånd, stigande hyresnivåer och en minskad andel industrifastigheter till förmån för centrala kontors- och samhällsfastigheter. Kostnaderna för första kvartalet är lägre och mer normala jämfört med samma kvartal föregående år”, skriver vd:n Knut Rost i rapporten och konstaterar att förvaltningsresultatet ökade med 13 procent mot det första kvartalet 2018.

Driftöverskottet blev 268 miljoner kronor (250) och förvaltningsresultatet uppgick till 212 miljoner (187).

Värdeförändringarna på fastigheter summerade till 65 miljoner kronor (106).

Efter skatt blev resultatet 230 miljoner kronor (229), vilket motsvarade 1:71 kronor per stamaktie (1:70).

I podden Affärsvärlden gick Diös vd Knut Rost nyligen igenom hur bolaget ser på sina konkurrenter på aktiemarknaden och på de tio städer inom vilka de verkar. Men också hur konkurrerande fastighetsbolag samverkar kring finansiering och tillgångsslag samt svarar på frågan om hur han ser på ett eventuellt samgående med ett konkurrerande fastighetsbolag.

Lyssna här nedan, i Spotify, eller Itunes.

 

    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här