Oncopeptides ökar omsättningen och minskar rörelseförlusten

Forskningsbolaget Oncopeptides redovisar ökande omsättning samt något minskad rörelseförlust i det tredje kvartalet mot samma period föregående år.
Foto: Adam Wrafter/SvD/TT
Omsättningen uppgick till 54,3 miljoner kronor (0).

Rörelseresultatet blev -338,9 miljoner kronor (-383,5).

Resultatet före skatt var -338,6 miljoner kronor (-383,8).

Resultatet efter skatt blev -777,5 miljoner kronor (-383,4).

Resultat per aktie hamnade på -10,33 kronor (-5,71).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -336,5 miljoner kronor (-340,8).

Likvida medel uppgick till 671,3 miljoner kronor (1 251,6).

Efter att Oncopeptides i juli presenterat ytterligare data från sin fas 3-studie Ocean beslutade FDA att rekryteringen av nya patienter skulle tillfälligt pausas och bolaget drog tillbaks produkten Pepaxto från den amerikanska marknaden.

”För att stärka kassan och bygga en grund för ett hållbart svenskt FoU-bolag, beslutade Oncopeptides att snabbt stänga ner den kommersiella verksamheten i USA och Europa, och kraftigt minska den Stockholmsbaserade verksamheten”, uppger VD Jakob Lindberg i rapporten.

Lindberg menar att Oncopeptides är redo att inleda nästa fas som ett mindre men mer fokuserat forskningsbolag.

”Vi vet att vi har mycket att bevisa framöver och vi hoppas kunna återfå ert förtroende när vi nu tar in Oncopeptides i en ny fas”, avslutar Lindberg.

Oncopeptides, Mkr Q3-2021 Q3-2020 Förändring
Nettoomsättning 54,3 0
Rörelseresultat -338,9 -383,5
Resultat före skatt -338,6 -383,8
Nettoresultat -777,5 -383,4
Resultat per aktie, kronor -10,33 -5,71
Kassaflöde från löpande verksamhet -336,5 -340,8
Likvida medel 671,3 1 251,6 -46,4%