Oscar Properties rapporterar högre rörelseresultat

Bostadsutvecklaren Oscar Properties redovisar en ökad omsättning och rörelsevinst i det tredje kvartalet jämfört med året innan.
Oscar Properties grundare och vd Oscar Engelbert
Oscar Properties grundare och vd Oscar Engelbert Foto: Malin Hoelstad / SvD / TT
Hyresintäkterna steg till 57,0 miljoner kronor (3,8). Nettoomsättningen uppgick till 59,6 miljoner kronor (6,6).

Rörelseresultatet blev 168,4 miljoner kronor (-45,4), med en rörelsemarginal på 282,6%. Förbättringen beror på en positiv värdeförändring av fastigheter på 165,6 miljoner kronor under perioden (13,9). Detta avser bolagets fastigheter i Stockholm och Helsingborg.

Resultatet efter skatt blev 78,2 miljoner kronor (-36,1), och per aktie -0,02 kronor (-0,19).

Substansvärdet per aktie uppgick till 20,32 kronor (4,30).

”Vi har, givet bolagets snabba utveckling, även sett över våra finansiella mål under kvartalet och styrelsen har beslutat om en revidering av de operativa målen för att bättre reflektera bolagets utveckling framgent. Fortsättningsvis ser vi att fastighetsvärdet ska överstiga 20 miljarder kronor inom en 3-årsperiod för att fortsätta vår ambitiösa tillväxtresa. Vi anser fortsatt att vår soliditet inte ska understiga 30% och inom 3 år ska uppgå till minst 40%”, säger VD Oscar Engelbert.

Oscar Properties, Mkr Q3-2021 Q3-2020 Förändring
Nettoomsättning 59,6 6,6 803,0%
Rörelseresultat 168,4 -45,4
Rörelsemarginal 282,6%
Nettoresultat 78,2 -36,1
Resultat per aktie, kronor -0,02 -0,19