Powercell ökade omsättningen och förbättrade resultatet

Bränslecellbolaget Powercell redovisar ökande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten minskade. Företaget påverkades negativt av den globala chipbristen.
Omsättningen steg 27,6% till 28,2 miljoner kronor (22,1). Det är den högsta kvartalsomsättningen hittills.

”Tillväxten drivs av ökad efterfrågan inom samtliga segment samtidigt som försäljningen till Robert Bosch GmbH fortsätter vara på en hög nivå”, skriver VD Richard Berkling i rapporten.

Tech-bolaget har också negativt påverkats av störningar i leveranskedjan.

”Underliggande efterfrågan var starkare än redovisad försäljning men till följd av störningar i
supply-chain såg vi en förskjutning av leveranser in i det tredje kvartalet. Vår bedömning kvarstår att Boschförsäljningens andel av den totala försäljningen framöver kommer att fortsätta minska i takt med att vi ökar försäljningen till våra övriga prioriterade segment”, uppger Powercell-chefen.

Rörelseresultatet blev -21,7 miljoner kronor (-28,3). Justerat rörelseresultat utföll på -21,7 miljoner kronor (-28,3). Resultatet efter skatt blev -25,9 miljoner kronor (-50,3).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 5,6 miljoner kronor (-11). Likvida medel uppgick till 399,5 miljoner kronor (403,5).

Företaget ser en växande marknad för vätgaselektriska installationer och bolaget skall växa snabbare än marknaden.

”Vi ser nu tydligt hur den underliggande marknaden växer till följd av ett ökande antal kommersiella upphandlingar med stigande ordervärde och ökad orderlängd i affärerna. Vi ser även betydande investeringar i hela värdekedjan. Med våra uppdaterade produktportföljer, vilka vi också presenterade under kvartalet, är PowerCell Sweden väl positionerat för att bli en ledande leverantör inom alla våra prioriterade segment”, uppger Berkling.

Powercell, Mkr Q2-2021 Q2-2020 Förändring
Nettoomsättning 28,2 22,1 27,6%
Rörelseresultat -21,7 -28,3
Rörelseresultat, justerat -21,7 -28,3
Nettoresultat -25,9 -50,3
Kassaflöde från löpande verksamhet 5,6 -11
Likvida medel 399,5 403,5 -1,0%