Rejlers ökade omsättningen men minskade rörelseresultatet 

Teknikkonsulten Rejlers redovisar ökad omsättning och nettovinst under första kvartalet jämfört med samma period året innan, samtidigt som rörelseresultatet minskade.
Rejlers VD Viktor Svensson.
Viktor Svensson. Foto: Rejlers
Omsättningen steg 5,0% till 677,4 miljoner kronor (645,1). Den organiska omsättningstillväxten var dock negativ om -4,2%.

Ebita-resultat blev 34,4 miljoner kronor (38,8), med en ebita-marginal på 5,1% (6,0).

Rörelseresultatet blev 24,2 miljoner kronor (31,2), med en rörelsemarginal på 3,6% (4,8).

Resultatet efter skatt blev 31,7 miljoner kronor (21,4), en ökning med 48,1% mot föregående år. Finansnettot ökade kraftigt till följd av positiva valutakursförändringar av kassa i norska kronor.

Resultat per aktie hamnade på 1,57 kronor (1,06), vilket innebär en ökning med 48,1% mot föregående år.

VD Viktor Svensson skriver i en kommentar att utsikterna för återstoden av 2021 har förstärkts.

Han pekar på att debiteringsgraden ökade månad för månad under första kvartalet och noterade starka nivåer för mars. Bolaget har på slutet kunnat skönja en större optimism inför framtiden hos merparten av bolagets kunder.

Vidare meddelas det att Rejlers söker vidare efter ytterligare strategiska förvärv.

I samband med rapporten utannonseras också Mikko Vaahersalo som ny VD för Rejlers Finland, som kommer närmast från rollen som VD för Empower. Vaahersalo, som tillträder den 1 maj, uppges ha en lång erfarenhet från angränsande branscher och bedöms ha den bakgrund och egenskaper som krävs för att fortsätta utveckla Rejlers Finland till att bli ”landets vassaste teknikkonsult” år 2025.

Rejlers, Mkr Q1-2021 Q1-2020 Förändring
Nettoomsättning 677,4 645,1 5,0%
EBITA 34,4 38,8 -11,3%
EBITA-marginal 5,1% 6,0%
Rörelseresultat 24,2 31,2 -22,4%
Rörelsemarginal 3,6% 4,8%
Nettoresultat 31,7 21,4 48,1%
Resultat per aktie, kronor 1,57 1,06 48,1%