Rekordhögt sparande avslutade 2020

Hushållens finansiella sparande uppgick under det fjärde kvartalet 2020 till 47 miljarder kronor. Det var den hittills högsta noteringen under ett fjärde kvartal. Det skriver SCB.

Nysparandet i finansiella tillgångar summerades till 127 miljarder kronor under det fjärde kvartalet medan skulderna ökade med 80 miljarder kronor. Det innebär att det finansiella sparandet hamnade på 47 miljarder kronor, 20 miljarder högre än motsvarande kvartal föregående år och den hittills högsta noteringen för ett fjärde kvartal sedan tidsserien inleddes.

Hushållens finansiella sparande var även högt under helåret 2020. Sparandet uppgick totalt till 351 miljarder kronor, vilket var nästan 60 miljarder mer än 2019 och 85 miljarder högre än 2018.

Det höga sparandet under fjärde kvartalet förklaras av den fortsatt höga bankinlåningen, samt nettoköp av aktier och fonder.

Trots det låga ränteläget har hushållen under de senaste åren haft stora nettoinsättningar på bankkonto. Under det fjärde kvartalet 2020 var hushållens nettoinsättningar på bankkonto 36 miljarder kronor, den hittills högsta noteringen för ett fjärde kvartal sedan 1996 då tidsserien började.

För helåret 2020 låg nettoinsättningarna på 213 miljarder kronor, nästan dubbelt så mycket som genomsnittet under de fem senaste åren.

Hushållen fortsatte dessutom nettoköpta fonder under fjärde kvartalet. Under kvartalet nettoköptes fonder för 20 miljarder. Aktiefonder var mest populära och hushållen nettoköpte aktiefonder för 12 miljarder kronor.

Även aktier lockade under året och hushållen nettoköpte svenska börsnoterade aktier för nästan 8 miljarder. Sett till helåret nettoköptes aktier för 21 miljarder. Det kan kan jämföras med en nettoförsäljning på -14 miljarder året innan.

Hushållens nettoupplåning steg samtidigt. Under fjärde kvartalet uppgick nettoupplåningen till 69 miljarder kronor, 11 miljarder högre än under samma kvartal föregående år och den högsta nettoupplåningen för ett enskilt kvartal på över tre år.

Den årliga tillväxttakten på lån steg också och uppgick till 5,3% för fjärde kvartalet 2020, 0,4 procentenheter högre än samma kvartal föregående år.

Hushållens finansiella nettoförmögenhet steg med 4% under kvartalet och uppgick vid slutet av fjärde kvartalet till 12 300 miljarder. Detta förklaras främst av direktägande i aktier och fonder och som steg i värde, men även indirekt ägande av aktier och fonder via pensionssparande.