Scandi Standard ökar vinsten mer än väntat

Kycklingbolaget Scandi Standard redovisar ett nettoresultat för det andra kvartalet som överträffar analytikernas förväntningar. Omsättningen är nästan i linje med förväntat och fjolårets utfall.

Omsättningen sjönk 1,0 procent till 2 448 miljoner kronor (2 472). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 2 481.

Ebitda-resultat blev 192 miljoner kronor (183), med en ebitda-marginal på 7,8 procent (7,4).

Rörelseresultatet blev 105 miljoner kronor (101). Rörelsemarginalen var 4,3 procent (4,1).

Justerat rörelseresultat utföll på 122 miljoner kronor (115), med en justerad rörelsemarginal på 5,0 procent (4,7).

Resultatet före skatt var 85 miljoner kronor (64).

Resultatet efter skatt blev 73 miljoner kronor (50), analytikerkonsensus 63.

Resultat per aktie hamnade på 1,19 kronor (0,78).

”Den flacka utvecklingen av nettoomsättningen är delvis relaterad till de prisjusteringar som implementerades under senare delen av 2019 som kompensation för lägre råvarupriser för foder. Minskad försäljning inom Restaurang och Storhushåll som en effekt av Covid-19 pandemin har kompenserats av ökad försäljning inom Dagligvaruhandel då konsumenterna spenderar mer tid hemma, vilket har förbättrat marginalerna”, säger vd Leif Bergvall Hansen.

De jämförelsestörande posterna relaterade till covid-19 uppgår till 17 miljoner kronor för kvartalet. Främst kommer detta från den temporära stängningen i april och maj av produktionslinjer fokuserade på Restaurang och Storhushåll.

I Q1-rapporten meddelade Scandi Standard att investeringsnivån skulle sänkas till 300 miljoner kronor från 420 miljoner kronor. Denna siffra gäller fortfarande men förutsatt att inga ytterligare negativa händelser inträffar kan en ökning av den komma att övervägas, enligt Hansen.

Scandi Standard, Mkr Q2-2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q2-2019 Förändring
Nettoomsättning 2 448 2 481 -1,3% 2 472 -1,0%
EBITDA 192 183 4,9%
EBITDA-marginal 7,8% 7,4%
Rörelseresultat 105 101 4,0%
Rörelsemarginal 4,3% 4,1%
Rörelseresultat, justerat 122 115 6,1%
Rörelsemarginal, justerad 5,0% 4,7%
Resultat före skatt 85 64 32,8%
Nettoresultat 73 63 15,9% 50 46,0%
Resultat per aktie, kronor 1,19 0,78 52,6%

Konsensusdata från Factset

    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här