SEB: Trots coronaviruset – Riksbanken motvillig till räntesänkning

Trots risker mot Riksbankens prognoser för såväl inflation som tillväxt tror ekonomerna på SEB att direktionen kommer att vara motvilliga att sänka räntan på nytt. I ett scenario med samordnade centralbankåtgärder är dock sannolikheten hög att även Riksbanken kommer att delta.

Det skriver Olle Holmgren och Lina Fransson, chefsstrateg respektive räntestrateg på SEB, i ett kundbrev på onsdagen.

SEB-ekonomerna noterar att inkommande svenska data antyder en stark start på 2020, och om det inte vore för covid-19-viruset skulle det finnas uppåtrisker mot bankens prognos för 2020. SEB håller dock tills vidare fast vid sin prognos om att Sveriges BNP kommer att öka 1,1 procent i år, men påpekar samtidigt att viruset är en nedåtrisk.

Inflationen har varit svag, och stora nedgångar i energipriserna väntas pressa inflationstakten ytterligare under Riksbankens prognos.

“Vi räknar med att KPIF-inflationen sjunker till 0,7 procent i juli. Direktionen har försökt tona ner den låga inflationen med temporära faktorer men kombinationen av låg inflation och coronaosäkerhet har ökat pressen på Riksbanken att agera”, skriver Holmgren/Fransson.

SEB ser också en viss sannolikhet för att Riksbanken kommer att sänka räntan igen baserat på inhemska utsikter, om tillväxten kommer in svagare än väntat och inflationsförväntningarna faller. De flesta direktionsledamöterna tycks dock föredra balansräkningsåtgärder snarare än räntesänkningar som en första åtgärd.

Ekonomerna noterar att marknaden för närvarande prisar in 15 punkter lägre reporänta vid årsskiftet och totalt 16 punkter lägre reporänta i slutet av 2021.

“Enligt vår bedömning är det rimligt att marknaden prisar in runt 50 procents sannolikhet för en sänkning… vi tror dock att Riksbanken kommer att vara mer tveksamma till att agera än ECB”, skriver Olle Holmgren och Lina Fransson.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.