Semcon minskar omsättningen och vinsten

Teknikföretaget Semcon minskar såväl vinst som omsättning i det tredje kvartalet.
Semcons koncernchef Markus Granlund
Markus Granlund
Omsättningen sjönk 18,5% till 334,5 miljoner kronor (410,2).

Rörelseresultatet före avskrivningar blev 41,2 miljoner kronor (45,2), med en ebita-marginal på 12,3% (11,0).

Rörelseresultatet blev 28,4 miljoner kronor (31,8), med en rörelsemarginal på 8,5% (7,8).

Resultatet före skatt var 27,6 miljoner kronor (30,5).

Resultatet efter skatt blev 21,2 miljoner kronor (23,5), en minskning med 9,8% mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 1,22 kronor (1,35).

Semcon, Mkr Q3-2020 Q3-2019 Förändring
Nettoomsättning 334,5 410,2 -18,5%
EBITA 41,2 45,2 -8,8%
EBITA-marginal 12,3% 11,0%
Rörelseresultat 28,4 31,8 -10,7%
Rörelsemarginal 8,5% 7,8%
Resultat före skatt 27,6 30,5 -9,5%
Nettoresultat 21,2 23,5 -9,8%
Resultat per aktie, kronor 1,22 1,35 -9,6%