Skistar ökar nettoresultatet – slopar utdelningen

Skidanläggningsbolaget Skistar redovisar ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Nettoförlusten minskade. Styrelsen föreslår ingen utdelning.

Omsättningen steg 38,5 procent till 151 miljoner kronor (109).

Resultatet före skatt var -135 miljoner kronor (-249).

Resultatet efter skatt blev -101 miljoner kronor (-206).

Resultat per aktie hamnade på -1,23 kronor (-2,57).

I det fjärde kvartalet syns en positiv effekt av egna kostnadsreduktioner samt de statliga stöd om totalt 35 miljoner kronor som Skistar erhållit.

I utdelning föreslås 0 kronor (3,50).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 24 miljoner kronor (-196).

“Stark efterfrågan inför vintersäsongen 2020/21 med en ökning med tio procent mätt i antalet bokade objektsnätter genom Skistars logiförmedling jämfört med samma period föregående år”, skriver bolaget i rapporten.

De skriver vidare:

“Samtidigt som inhemsk efterfrågan på en aktiv semester i fjällmiljö är stark, så förväntas en minskad efterfrågan dels från utländska gäster, dels avseende konferenser, under 2020/21 för att sedan förväntas återgå till mer normala nivåer”.

Skistar, Mkr Q4-2019/2020 Q4-2018/2019 Förändring
Nettoomsättning 151 109 38,5%
Resultat före skatt -135 -249
Nettoresultat -101 -206
Resultat per aktie, kronor -1,23 -2,57
Kassaflöde från löpande verksamhet 24 -196
Utdelning per aktie, kronor 0 3,50


    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här