Statistik: Kvinnorna slår männen på börsen – ungas avkastning bättre än äldres

Kvinnor har fått en högre avkastning än män det senaste året, visar statistik om Avanzas kunder. Ser man till nätbankens kunder som endast investerar i aktier har kvinnor varit betydligt mer framgångsrika än män de senaste 12 månaderna.
Kvinnor har lyckats få en bättre avkastning än män det senaste året, visar statistik från Avanza om kvinnors och mäns medianavkastning.
Kvinnor har lyckats få en bättre avkastning på börsen än män det senaste året, visar statistik från Avanza om kvinnors och mäns medianavkastning.

Kvinnor som sparar på Avanza har fått en klart högre medianavkastning än nätbankens manliga kunder det senaste året. Statistik över rullande 12 månader (2020-11-01 till 2021-11-01) visar att kvinnornas median-avkastning ligger på 24,0%. Männens? 21,36%.

Det har tagits fram ett gäng datapunkter om vilken avkastning kvinnor och män på Avanza fått. Datan som tagits fram för Affärsvärlden visar också vilka åldersgrupper bland spararna som lyckats bäst under perioden november 2020-november 2021.

36 000 nya miljonärer på Avanza – här är deras favoritaktier

Här är ett axplock:

  • Kvinnor som äger fonder, aktier och övriga värdepapper har fått en medianavkastning på 27,85%. Motsvarande siffra för män är 27,5%.
  • Kvinnor som äger endast fonder har fått en medianavkastning på 25,18%. Det är högre än män som enbart fondsparar – de har fått en medianavkastning på 24,85%.
  • Störst skillnad syns bland de som äger endast aktier. Då har kvinnor fått en medianavkastning på 18,73%, vilket kan jämföras med männens medianavkastning på 13,39%.

”Det har litegrann varit kvinnornas år i år, om man säger så. Jag lutar åt att den typiska kvinnoportföljen har lite mer större bolag och dessa har haft rätt gott med vind i seglen det senaste året. Många av männens favoriter har haft en lite svängigare resa”, säger Nicklas Andersson, sparekonom på Avanza.

ÄLDRE KVINNOR BÄTTRE ÄN UNGA MÄN

Män mellan 18-30 år har fått en medianavkastning på 20,63% under tidsperioden. Kvinnor i samma åldersspann? Där letar sig avkastningen alldeles över över 24%.

Kön Medianavkastning
Man 21,36%
Kvinna 24,00%

Om man exkluderar barn och ungdomar under 18 år har kvinnor i fem olika åldersgrupper fått bättre avkastning än den bästa manliga åldersgruppen. Kvinnor mellan 31-40 år har lyckats bäst av vuxna och har fått en medianavkastning på 24,23%. Den bästa åldersgruppen bland männen är 31-40 år, som fått en medianavkastning på 21.98%. I sammanhanget kan också nämnas att kvinnor mellan 71-80 år har lyckats klart bättre än män mellan 18-30 år.

När Affärsvärlden frågar Nicklas Andersson om kvinnor är bättre aktieinvesterare än män, svarar sparekonomen så här:

Ålder (båda könen) Medianavkastning
0-10 30,29%
11-17 27,96%
31-40 23.04%
41-50 22,74%
51-60 22,28%
18-30 21,80%
61-70 21,44%
71-80 21,14%
81-90 20,54%
91+ 8,49%

”Jag skulle säga kvinnor generellt sett har en karaktäristik som i större utsträckning lämpar sig för ett långsiktigt aktiesparande. Med det sagt betyder inte det alla män är dåliga. Men som ett aggregat har kvinnorna egenskaper som jag tror gynnar dem på börsen.”

Moa Langemark är sparanalytiker på Avanza och säger att kvinnor generellt föredrar fonder framför aktier och att de ”tar lägre risk”.

”Många kvinnor tenderar att spara på sparkonto, men den här statistiken visar att när de väl börjar spara så gör de uppenbarligen det på ett klokt sätt. Det beror nog på att de sparar mer långsiktigt.”

Hon fortsätter:

”Kvinnor tenderar att köpa vad de känner till och bortse från tillfälliga svängningar som börsen ändå präglas av. Det är precis så Warren Buffett beter sig – han köper bara sånt han förstår, även om det gjorde att han missade delar av Apple-tåget.”

FONDER HAR GETT HÖGER AVKASTNING ÄN AKTIER

Om man bortser från kön och istället sorterar över alla kunder och de som endast investerare i fonder och de som endast investerar i aktier så ser det ut såhär:

  • De som endast sparar i fonder har fått en medianavkastning på 25%.
  • Aktieköparna har fått en medianavkastning på drygt 15%.

”Det är verkligen nedslående”, skämtar sparekonomen och aktienörden Nicklas Andersson innan han fortsätter:

”Vi vet att folk generellt har sämre riskspridning på aktiesidan. I riket i stort har svenskarna i snitt 4,5 bolag i portföljen. Det blir tufft när man har några småspararfavoriter som haft det tuffare i år. Fonder har åtminstone 16 innehav. Där får man en bättre riskspridning.”

Spararna bottenfiskade aktier i november

Kvinnor som endast äger aktier har, som redan konstaterats ovan, fått en medianavkastning på närmare 19% medan männen fått en avkastning på drygt 13%.

VP-grupp (båda könen) Avkastning median
Fonder, aktier och övriga värdepapper 27,1%
Fonder och aktier 26,71%
Endast fonder 25,00%
Fonder och övriga värdepapper 23,88%
Aktier och övriga värdepapper 19,30%
Endast aktier 15,07%
Äger inga fonder, aktier eller övriga värdepapper 0,00%
Endast övriga värdepapper 0,00%