Tyngre förlust för Alligator Bioscience

Forskningsbolagets förlust förvärrades i kvartalet.

Alligator Bioscience redovisar ett resultat efter skatt på -56,5 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2019 (-39,6). Resultatet per aktie uppgick till -0:79 kronor (-0:56).

Rörelseresultatet blev -58,5 miljoner kronor (-39,9).

Nettoomsättningen uppgick till 4,3 miljoner kronor (0,2).

Inom ramen för budgeten 2020 kommer Alligator att fokusera på att driva den kliniska portföljen med full styrka. Vid sidan av ADC-1013 är Ator-1015 ett projekt som Alligator investerar mycket i och nästa år kommer bolaget att presentera de slutliga resultaten av den initiala kliniska studien. Vidare kommer Ator-1017 att påbörja kliniska studier.

”Med den uppdaterade strategin som guide och väsentliga utvecklingsmilstolpar framöver ser vi med tillförsikt fram mot återstoden av 2019 och starten på kommande år när vi kommer att ha fyra kliniska projekt i vår portfölj”, skriver vd Per Norlén i rapporten.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.