Vite för Avtech efter bristande börsinformation

Avtech, som utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem, åläggs betala vite motsvarande 4 årsavgifter för brister i efterföljandet av reglerna kring informationsgivning.

Disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm har underrättat Avtech om att bolaget åläggs att betala vite om 4 årsavgifter på 100 000 kronor för att vid två tillfällen inte ha offentliggjort information i enlighet med regelverket. Det framgår av ett pressmeddelande.

Det första tillfället gäller avtalet med Norwegian i december 2018 “där en mindre fördröjning uppstod och att beslutet om ett uppskjutande av offentliggörande ej dokumenterats på ett korrekt sätt”, skriver Avtech.

Det andra tillfället gäller offentliggörandet av kallelsen till bolagsstämman den 2 april 2020. Där anses inte fullständig information om agendan inkluderats på ett korrekt sätt.

Avtech skriver i pressmeddelandet att man “vidtagit nödvändiga åtgärder för att förbättra rutinerna vid hantering av insiderinformation och informationsgivning”.

    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här