Peter Nilsson

Skriver analyser för Affärsvärlden med särskilt fokus på Life Science-sektorn. Förhållandet mellan risk och avkastning är centralt i min placeringsfilosofi för enskilda placeringar och på portföljnivå. Eftersom riskerna generellt är högre än vad man tror är det viktigt att potentialen väger upp i en enskild placering. Den typen av förhållande mellan risk och avkastning finns främst i mindre bolag med en unik produkt eller idé. Diversifiering och ödmjukhet är viktiga ledstjärnor för mig på portföljnivå. Arbetar också med kvantitativ analys inom ramen för E2 Trading.


Artiklar av skribenten