Micropos siktar in sig på Europa

Micropos-aktien har rusat upp på Spotlight-listan senaste månaden. Aktien har eldats på av först en CE-certifiering och sedan lovande order på bolagets produkt, ett precisionsinstrument för säkrare strålterapi. Finns det mer uppsida?
Micropos Medical Juli 2020
VD: Thomas Lindström
Styrelseordförande: Ove Mattsson
Antal anställda: 6
Nyckelpersoners ägande: Cirka 15 %
Lista: Spotlight Stockmarket
Aktiekurs: 2,72 kr
Antal aktier ink. utspädn: 116,2 miljoner
Börsvärde: 316 Mkr
Nettokassa: 25 Mkr
Resultatnivå, årstakt: Cirka -15 Mkr
Källa: Affärsvärlden / Bolaget Räknat på max antal aktier.

Förra hösten analyserade vi medicinteknikbolaget Micropos Medical (2,72 kr). Vi tyckte förutsättningarna såg bättre ut än tidigare och lyfte rekommendationen ett snäpp. Det var dock inget tydligt köpråd.

MicroPos Medical: Det kommer krävas precision

MicroPos RayPilot system används för ökad precision vid strålbehandling av prostatacancer. Systemet kompletterar befintlig strålbehandlingsutrustning. Kliniska studier har visat att prostatan kan röra sig mer än 1 cm under behandling. Därmed kan strålningen träffa fel. Det leder till sämre behandling och mer biverkningar eftersom frisk vävnad skadas.

Micropos HypoCath är en radiosändare som placeras i tumörområdet integrerad i en kateter för att kommunicera med en mottagare. Det ökar strålningsprecisionen. Den äldre versionen av RayPilot krävde ett kirurgiskt ingrepp för att placera sändaren i tumören. Det har inneburit problem för klinikerna som inte haft tillgång till kirurgi. Det har tidigare varit en hämsko för Micropos försäljning.

Precisionsbehovet ligger i tiden eftersom så kallad hypofraktionering vinner mark bland auktoriteter inom området. Hypofraktionering innebär högre stråldoser vid färre behandlingstillfällen. Det sparar pengar och tid. En återkommande kalkyl är att hypofraktionering kan minska antalet behandlingstillfällen från 40 till under 10. Bra för klinikerna och bra för patienterna.

Hypofraktionering ställer dock större krav på precision för att inte skada kringliggande frisk vävnad.

RayPilot med HypoCath CE-certifierades i februari och nu ligger främst den europeiska marknaden öppen för ett marknadsgenombrott.

Affärsvärldens syn på Micropos Medical

Det här är ett forskningsdrivet utvecklingsbolag med låga intäkter och med högtflygande planer, alltså en förhoppningsaktie. Analys av förhoppningsbolag kräver andra metoder än vanliga börsaktier. Se även faktaruta längst ner.

1. Incitament nyckelpersoner

Styrelseordförande Ove Mattsson har nyligen förvärvat aktier av Anders Walldovs bolag Brohuvudet. Mattsson äger cirka 13 procent av Micropos och Walldov lite mindre än så. Förutom styrelseordföranden äger ledning och nyckelpersoner runt 2 procent av aktierna i Micropos. Det är inte mycket nog för att några extra pluspoäng.

I en nyligen genomförd företrädesemission hade båda huvudägarna och flera nyckelpersoner tecknings- och garantiåtaganden för betydande belopp. Det skickar en stark signal om framtidstro.

2. Track record nyckelpersoner

Ny VD sedan juni i år är Thomas Lindström. Han har en gedigen meritlista. Sedan mitten av 90-talet har Lindström jobbat med försäljning och organisation inom medicinteknik. Han har varit affärschef på Siemens Healthcare och VD för Maquet Nordic i Getinge-koncernen.

Styrelseordförande sedan 2018 är Ove Mattsson. Han har tidigare varit koncernchef i Nobel Industrier och är ledamot i ingenjörsvetenskaps-akademin. Ledamot Tom Sundelin återfinns i branschkollegan Scandidos som styrelseordförande.

3. Trovärdighet produkt och strategi

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen hos män i Europa. Varje år diagnosticeras nästan en halv miljon nya fall. I världen är siffran cirka 1,3 miljoner. Det innebär en riktigt stor medicinteknisk marknad. Det finns med andra ord förutsättningar för att Micropos kan bli en framgångssaga.

Bolagets affärsmodell innebär systemförsäljning och återkommande försäljning av sändaren som är en förbrukningsvara. Listpriset för ett RayPilot-system är knappt 2 Mkr. Förbrukningsvaran kostar cirka 7 500 kronor och uppåt. Fokus ligger på den europeiska marknaden.

Sedan vi tittade till Micropos förra hösten har det hänt en hel del:

 • En fulltecknad företrädesemission genomfördes i december förra året. Micropos tillfördes drygt 7 Mkr efter kostnader.
 • I januari såldes ett RayPilot HypoCath system till universitetssjukhuset i tyska Ulm. Det var den andra affären till ett sjukhus som är medlem i expertgruppen inom onkologi DEGRO.
 • I februari meddelades att RayPilot HypoCath godkänts för CE-märkning. Det var en viktig milstolpe som vi lyfte fram i vår förra analys. Många bolag har av olika anledningar dragits med förseningar i samband med CE-märkning. CE-märkningen öppnar upp för användning och försäljning i Europa och i andra länder som godtar CE.
 • I maj erhölls en order på RayPilot HypoCath från universitetssjukhuset i spanska Murcia. Det kan vara värt att notera att det sker samtidigt som Spanien är nedstängt på grund av Coronaepidemin.
 • Ytterligare en order från en DEGRO-medlem aviserades i slutet av maj. Denna gång till en klinik i Österrike.
 • I juni tillträdde Thomas Lindström som ny VD för Micropos. Han ersätter Tomas Gustafsson som varit med sedan start i bolaget. Gustafsson kommer fortsatt att bidra till marknadsintroduktionen, hette det i pressmeddelandet.
 • I juni genomfördes ytterligare en företrädesemission. Den övertecknades rejält och tillförde bolaget cirka 12 Mkr efter kostnader.

Det är värt att notera DEGROs intresse för teknologin. Onkologiorganisationen har cirka 2 000 medlemssjukhus. Om ledande onkologer börjar förespråka RayPilot kan Micropos komma att överraska.

4. Nödvändiga antaganden i optimistiskt scenario

Här är de saker som mer eller mindre måste inträffa för att Affärsvärldens optimistiska scenario för bolaget ska kunna inträffa.

 • Rejäla försäljningsframgångar

Med CE-märkningen av RayPilot med HypoCath på plats blir den viktigaste värdedrivaren försäljningsframgångar. Det kommer att krävas för att försvara rådande värdering och definitivt för mer uppsida i aktien.

Optimistiskt scenario

Micropos Medical Idag Tänkbart 2023
Avklarad milstolpe CE-certifiering Fortsatt försäljningsexpansion
Kommande värdedrivare (i) Försäljningsframgångar Uppköp
Värderingsmodell (ii) e.m e.m
Resultatnivå, årstakt Cirka -15 Mkr Neg
Börsvärde, Mkr (iii) 316 Mkr 500 Mkr
Optimistisk vinstchans (iv) 50%

I mitten av maj handlades Micropos-aktien till cirka 90 öre. På drygt två månader steg aktien till över 3 kronor. Bolaget värderas över 300 Mkr och vårt optimistiska börsvärde på 160 Mkr i förra analysen har överträffats med råge.

Marknadens förväntningar efter den tredje ordern från ett DEGRO-sjukhus har uppenbart ökat rejält. VD-bytet verkar också ha bidragit till haussen.

I vår förra analys hade vi CE-märkning som den viktigaste värdedrivare. Den har slagit in. Vi spekulerade i att Micropos är en möjlig uppköpskandidat. De båda giganterna Elekta och Varian kan vara köpare. Varian förvärvade Calypso Medical 2011. Elekta förvärvade Resonant Medical 2010.

Normalt sker uppköp inom medicinteknik när produkten i fråga fått fäste på marknaden, bolaget visat att bruttomarginalen kan vara tillräckligt hög och produktionen är optimerad. Det kommer att ta tid. Vi menar att börsen redan nu värderar Micropos som en tydlig förvärvskandidat.

Scandidos och C-rad är ett par andra innovativa företag inom stödsystem för strålterapi som kommit längre än Micropos i sin kommersialisering. Scandidos värderas till 120 Mkr och omsätter 60 Mkr. C-rad ligger på en miljard i börsvärde. De omsätter drygt 200 Mkr.

Pessimistiskt scenario

Micropos har genomfört 13 emissioner som listat bolag. Det är en tydlig strategi att genomföra mindre emissioner. Sannolikt för att minska utspädningen. Aktieägarna ska vara beredda på en 14:e och förmodligen även en 15:e. Att nå ett betydande marknadsgenombrott kommer att ta tid. Kapital kommer att krävas för marknadsföring och försäljning samt för rörelsekapital.

Börsplus slutsats

Huvudscenariot för förhoppningsbolag är att det över tid slutar med en stor förlust för investerarna.

Micropos har gjort betydande framsteg med CE-certifiering och erhållna orders. Det återspeglas med råge i aktiekursen. Även om vi inte ser någon betydande uppsida har bolaget förtjänat en högre värdering än när vi senast analyserade Micropos. Vi landar i en trea på tärningen.

Så ser Affärsvärlden på förhoppningsbolag

Vid investeringar i entreprenörsbolag utan intäkter men med högtflygande planer bör man enligt Affärsvärldens åsikt börja med nyckelpersonerna i projektet.

 1. Har nyckelpersonerna rätt incitament och engagemang för att göra det långa och hårda arbete som krävs för att lyckas? Saknas detta incitament kan man ofta stryka aktien som köpkandidat redan här.
 2. Har nyckelpersonerna erfarenhet och historik med sig som gör det troligt att de har rätt förutsättningar för att ta projektet till framgång? Det gör enorm skillnad om entreprenören har relevanta framgångar i bagaget eller ej. Detta är en väldigt subjektiv och därmed svår bedömning men den bakomliggande tanken är robust. Nämligen att en förstklassig ledning med en halvdan affärsidé är långt mycket bättre än en förstklassig affärsidé i händerna på en halvdan ledning.
 3. Hur trovärdig är strategin och produkten? Denna fråga kan besvaras på flera nivåer. Från höftskott till datainsamling i McKinsey-klass. Vi lägger oss på en nivå någonstans där emellan där nedlagd analystid får styras av hur intressant investeringen ser ut att vara i övrigt. En mycket intressant aktie förtjänar en mer grundlig research än ett börsbolag som vi på andra grunder bedömer som helt ointressant. Dessa bedömningsgrunder kan vara saker som frågorna 1–2 ovan eller potentialen, värderingen eller något annat.
 4. Nödvändiga antaganden i optimistiskt scenario. Investeringar i förhoppningsbolag handlar helt och hållet om att skissa på hur uppsidan ser ut och därefter utsätta detta optimistiska scenario för ”konstruktiv kritik”. Om aktien står pall för trycket så kan det vara en intressant investering.

En metod är att lista vilka antaganden man nödvändigtvis måste göra för att det optimistiska scenariot ska besannas. Exempel på sådana antaganden kan vara:

 • Kundtillväxten ökar
 • Positiva forskningsresultat (Life Science)
 • Framgångsrik lansering utomlands
 • Lyckad prospektering (råvarubolag)
 • Inget priskrig från stark konkurrent
 • Nyckelpersonerna klarar att verkställa strategin

Vi ser det alltså som mindre meningsfullt att skissa på det mest sannolika utfallet för en förhoppningsaktie eftersom det utan undantag är att investerarna över tid gör en stor förlust.

Affärsvärldens slutsats

Förhoppningsbolag är svårbedömda och inslaget av oförutsägbarhet är större än för aktier i rörelsedrivande bolag. Som en påminnelse om det stora inslaget av slump så graderar Affärsvärlden sin syn på förhoppningsbolag som sidorna på en tärning. Där tärningsutfallen:

 • 1 eller 2 = Sälj
 • 3 eller 4 = Neutral
 • 5 eller 6 = Köp

Tabellförklaring Optimistiskt scenario

Tabellen visar bolaget i dag samt ett tänkbart framtida optimistiskt scenario. Detta är alltså inte Affärsvärlden huvudscenario. Huvudscenariot för förhoppningsbolag är att det oftast slutar med en stor förlust för investerarna.

(i) Värdedrivare är de enligt Affärsvärlden enskilt viktigaste aktiviteterna och målen för bolagets utveckling. Exempel på värdedrivare i förhoppningsbolag är: licensavtal, regulatoriska godkännanden, genombrottsorder, kundintag, nya marknader, nya råvarufyndigheter, nya forskningsdata, produktlanseringar etc.

(ii) Värderingsmodell: Vad är viktigast för hur aktien prissätts på börsen? Enklast är det om man har vinster eller omsättning att utgå ifrån som kan ge en värderingsmultipel som P/e-tal, EV/EBIT eller EV/Sales. Annars är man hänvisad till en grov skattning av vad som vore ett rimligt börsvärde i en tänkt framtid efter att bolaget klarat av flera värdedrivande milstolpar längs vägen.

(iii) Börsvärde idag avser aktuell börskurs och full utspädning efter eventuell pågående nyemission. Börsvärdet i en tänkbar framtid avser Affärsvärlden (ofta svåra) bedömning av vad som kan vara ett rimligt framtida börsvärde i ett läge där Affärsvärlden optimistiska antaganden om utvecklingen slagit in.

(iv) Optimistisk vinstchans är en förenklad skattning av potentialen i aktien på några års sikt. Detta är starkt förenklat och tar inte hänsyn till mindre finansieringsbehov eller exakt nettoskuld/kassa. Större bedömda finansieringsbehov är dock inkluderade vilket i så fall anges i tabellen och/eller i analysen.  Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här