LED iBond: Hoppas på en ljus framtid

Danska LED iBond genomför en nyemission inför listning på danska First North. Bolaget växer kraftigt och har aggressiva målsättningar.
Danska företaget LED iBond har utvecklat ett belysningselement i form av en aluminium-skena. Det möjliggör flexibla lösningar som den ovan vid en bro i Köpenhamn.
LED iBond Juni 2020
VD: Rolf H. Sprunk-Jansen
Styrelseordförande: Bjarne Henning Jensen
Antal anställda: 13
Nyckelpersoners ägande: Cirka 24 %
Lista: Nasdaq First North Köpenhamn
Aktiekurs: 6,88 DKK
Antal aktier ink. utspädn: 13 miljoner
Börsvärde: 125 Mkr
Nettokassa: Ca 15Mkr
Resultatnivå, årstakt: Cirka -8 Mkr
Källa: Affärsvärlden /Bolaget Räknat på max antal aktier.

LED iBond (teckningskurs 6,88 danska kr) är ett danskt företag som sysslar med belysning. Närmare bestämt LED-teknologi. Bolagets innovation är en lösning där LED-ljusdioderna är inneslutna i en panel av aluminium. Detta ger ett bara 6 millimeter tjockt belysningselement.

Flaggskeppsprodukten kallas Tracy. Mer om den finns i denna reklamfilm. Formfaktorn gör Tracy extra bra i vissa tillämpningar. Exempel är underskåpsbelysning i kök och hyllbelysning på bibliotek. Nobia använder produkter från LED iBond i sina kök, till exempel.

Förutom formfaktorn finns fördelar som att aluminium leder bort värme vilket halverar hur varma ljusdioderna blir. Det ökar i sin tur deras livslängd. Panelen kan även användas som bärare av sensorer och annan utrustning för IoT-tillämpningar.

Det vanliga argumentet för LED-lösningar är annars energibesparing eftersom LED använder mindre el än konventionella teknologier.

Innovationerna bakom bolaget går tillbaka till millennieskiftet men det var 2014 som LED iBond startades av nuvarande VD och teknikchef. Bolagets patentskydd beskrivs som starkt med åtta olika patentfamiljer i ansökan eller beviljade.

Företaget omsatte cirka 12 miljoner danska kr förra året. Rörelseförlusten var 17,5 miljoner.

LED iBond genomför en nyemission inför listning på Nasdaq First North i Köpenhamn. Erbjudandet på totalt 32 miljoner danska kr riktar sig till svenska och danska investerare.

Läs mer på IPO-Guiden

IPO-GUIDE LED iBond
Lista First North Denmark
Omsättning rullande tolv månader 17 Mkr
Antal anställda 13
Teckningskurs 6,88 danska kronor
Rådgivare Västra Hamnen
Storlek på erbjudande 46 Mkr (varav 100% nyemission)
Börsvärde vid IPO Cirka 124 Mkr
Emissionskostnad Cirka 5 Mkr (10,8% av erbjudandet)
Säkrad andel av IPO* 63%
Investerare som ska teckna i IPO Midroc, Gerhard Dal, STN Invest, Christian Månsson, Modelio Equity, m.fl. (63% i åtagande)
Garanter
Flaggor** Två flaggor
Sista teckningsdag 2020-06-09
Beräknad första handelsdag 2020-06-15
* Andelen av antalet aktier i erbjudandet som på förhand är säkrade via förbindelser (garantiåtagande/teckningsåtaganden).
** Särskild metodik. Se faktaruta nedan.
Källa: Affärsvärlden / bolaget

Två flaggor enligt Affärsvärldens IPO-guide

Affärsvärldens IPO-guide granskar alla noteringar efter 25 typfall av så kallade flaggor. Genomsnittet efter 228 granskade börsnoteringar är 1,5 flaggor för miljardbolag, 3,0 för småbolag och 4,1 för mikrobolag. En flagga är inte så allvarligt i sig utan mer en signal om att man som investerare bör fundera ett extra varv kring vissa aspekter.

Affärsvärlden IPO-guide hittar två flaggor i LED iBond

# Tveksamma incitament

Tveksamma incitament är Afv:s samlingsbegrepp för olika typer av risk för intressekonflikt. Ett typexempel är att rådgivaren eller dess anställda äger aktier i IPO-bolaget. Det behöver inte vara ett problem och kan även ses som en fördel men det finns också risker för intressekonflikter eller att rådgivaren översäljer aktien.

Bolaget har runt senaste årsskiftet gett ut konvertibler som nu ska kvittas mot aktier i aktuell IPO. Den största långivaren var Midroc. Mellan Midroc och Västra Hamnen (som ju är Led iBonds finansiella rådgivare) finns kopplingar på flera olika plan. Vi stannar vid att informera om detta och hissar ingen flagga.

# Framtida kapitalbehov

Om ett bolag inte är lönsamt så är det viktigt för investerarna att få veta ungefär hur mycket kapital bolaget tror sig behöva fram till vinst eller större förväntat genombrott (licensaffär, ”proof-of-concept” eller motsvarande). Vid notering bör det vara tydligt angivet hur styrelsen ser på långsiktigt kapitalbehov, inte bara för kommande 12 månader. Ungefär hur mycket kapital behövs under ungefär hur många år? Om denna information saknas, förefaller orealistisk eller lämnar ett stort ofyllt finansieringsgap så är det en klar nackdel.

Av prospektet framgår att bolaget kommer ha kassaflöde i minst 12 månader även om bara lägsta gränsen för emissionens genomförande (ca 35,5 MSEK) uppnås. Hur mycket länge kassan kommer räcka vid fulltecknad emission framgår inte. Vidare ska verksamheten vara kassaflödespositivt för helåret 2021. Efter utvärdering har vi kommit fram till att vi inte ska hissa denna flagga.

# Rabatterad emission tätt inpå IPO

Det förekommer att bolag en kort tid inför IPO gör nyemission till en värdering som är rejält mycket lägre än vid noteringen. Det kräver en förklaring. Har det hänt mycket i bolaget på kort tid är man kanske inte mogen för notering? Var det en kompisemission så vill man också veta varför. En variant av kompisemission är extra förmånliga optionsprogram.

Ungefär två tredjedelar av teckningsförbindelserna avser kvittning av konvertibler som getts ut runt årsskiftet. Ingångsvärdet för teckningsåtagarna blir 17 procent lägre än IPO-kursen. Vi stannar vid att informera om detta och hissar ingen flagga.

# Bristfällig information

Det är en flagga om man anar eller vet att det saknas viktig information i prospektet. Exempel på detta är att det saknas information om emissionskostnader, intressekonflikter, teckningsåtagare etc. Hit räknar vi också rejält vilseledande information.

I Led iBonds prospekt finns finansiell information som sträcker sig fram till årsskiftet. De flesta noterade bolag har vid det här laget publicerat sin Q1-rapport. Vi tycker att det hade varit rimligt att förvänta sig att Q1-sifforrna skulle inkluderats i prospektet.

# CV med plumpar

För investerare är det relevant att känna till om nyckelpersoner har ett ”bagage” av exempelvis konkurser, tvister, åtal eller andra potentiella ”plumpar”. En (lindrig) gång är ingen gång men två gånger kan vara en gonggong.

Inledningsvis visade vår granskning att 3 ledamöter sammanlagt har erfarenhet av 6 konkurser. Vi ansåg det vara ovanligt mycket och vi hissade en flagga. Efter kontakt med bolaget har det framkommit att vid 4 av konkurserna hade ledamöterna lämnat bolagen 8-21 månader före konkurs inleddes. Men i två bolag var ledamöterna kvar då konkurserna inleddes. Den nya informationen gör att plumparna förminskas och bilden ser klart bättre ut. Men vi landar ändå i att det blir en flagga.

Affärsvärldens syn på LED iBond

Det här är ett utvecklingsbolag med negativa kassaflöden och högtflygande planer, alltså en förhoppningsaktie. Analys av förhoppningsbolag kräver andra metoder än vanliga börsaktier. Se även faktaruta längst ner.

1. Incitament nyckelpersoner

Nyckelpersonerna i bolaget är VD och teknikchefen som var med att starta LED iBond 2014. De är också större ägare. Efter emissionen kommer de äga motsvarande cirka 12 procent var av företaget. Duon är delägare i ett bolag som har en fordran på LED iBond om 1 Mkr vilken konverteras till aktier inom ramen för erbjudandet.

I övrigt är det danska investerare som äger befintliga aktier. Befintliga aktieägare har ingått ett lock-up avtal för alla sina aktier. Avtalet sträcker sig 12 månader framåt. Det är exemplariskt.

Emissionen kan inbringa 25-32 miljoner danska kr beroende på hur många aktier bolaget emitterar. Det är en ren nyemission. Den är säkerställd genom teckningsåtaganden på 20,3 miljoner. Av detta är 13,7 miljoner konvertering av befintliga lån till aktier.

Störst bland teckningsåtagarna är Midroc Invest (6 miljoner) vars investeringsben är stor ägare i bolag som Minesto och Powercell. Bolaget är för övrigt också delägare i Västra Hamnen Corporate Finance.

2. Track record nyckelpersoner

Medgrundare och VD Rolf H. Sprunk-Jansen har jobbat på bolaget sedan 2014. Han har dessförinnan verkat som managementkonsult och haft flera säljinriktade positioner inom livsmedelsteknologikoncernen FOSS. Styrelseordförande Bjarne Henning Jensen är styrelseproffs med fokus på tech-bolag.

Sammantaget består ledning och styrelse av tio femtioplussare. Alla män och alla med lång erfarenhet från affärslivet och stora bolag som Carlsberg.

3. Trovärdighet produkt och strategi

Produkterna är färdigutvecklade, prisbelönta och installerade i en rad projekt i Norden och övriga Europa. Marknadsexpansionen är i full gång på flera marknader. Försäljning sker genom den egna organisationen, OEM, strategiska partnerskap och återförsäljare.

OEM-kunder är Nobia (kök), ThyssenKrupp (hissbelysning) och Bluetop Solar (parkering). Strategiska partnerskap innebär viss gemensam utveckling. Här har LED iBond en affär med iWire. Fokus ligger på IoT. Återförsäljare finns i sex europeiska länder – Holland, Belgien, Frankrike, Storbritannien, Italien och Mellanöstern.

Produktionskapacitet för Tracy är 300 000 enheter. Det motsvarar en omsättning på 150 miljoner danska kr.

Allt detta avser Tracy-produkten och anpassningar av den inom nischen smart belysning. Men för tre tillämpningsområden som ligger något utanför kärnverksamheten drivs också satsningar i delägda bolag. Dessa är tre och utvecklar belysningslösningar för jordbruk, flygindustrin och desinfektionsprodukter med UV-ljus. LED iBond äger mellan 41 och 55 procent i dessa avknoppade bolag.

Hetast just nu är marknaden för UV-desinfektion som väntas vara värd cirka 5 miljarder USD år 2025. Covid-19 pandemin är självklart en värdedrivare. Men belysning för vertikala odlingar är också en stor och växande marknad. En värdedrivare är legalisering av cannabis i bland annat Nordamerika.

Drivet av i första hand försäljning av Tracy inom ”smarta fastigheter” och det bolaget kallar Virus Kill-produkten för desinfektion hoppas LED iBond öka försäljningen kraftigt framöver. Målen är:

 • Positivt kassaflöde från löpande verksamhet under helåret 2021
 • Omsättning på 100 miljoner danska kr 2022
 • Långsiktig lönsamhet på mer än 30 procents rörelsemarginal före avskrivningar (ebitda)

Tracy-systemet verkar ha unika fördelar som gör det extra väl lämpat i vissa nischer. LED iBond har också attraherat en del partners som Nobia vilket lovar gott. Steget till 100 miljoner i omsättning är dock stort. Förra året låg man på 12 miljoner. Det var en ökning på 80 procent från 2018. Prospektet ger ingen information om försäljningsutvecklingen hittills 2020, vilket är svagt.

Corona-pandemin har lett till minskad aktivitet främst inom smarta byggnader/hem. Däremot har intresset för UV desinfektion ökat. Överlag menar bolaget att de finansiella målsättningarna inte påverkas.

Bolaget kommer inte att ha särskilt starka finanser efter noteringen. Av max 32 miljoner som tas in, försvinner knappt 14 miljoner genom att skulder kvittas mot aktier. 3,5 miljoner är emissionskostnader. Nettokassan lär inte bli mer än drygt 10 miljoner men i likvida medel finns cirka 22 miljoner danska kr. Kapitalet ska främst användas för ökade internationell försäljning samt fortsatt utveckling av produkterna.

Men risken är också att det måste finansiera rörelseförluster. 2019 var ebitda-förlusten 5 miljoner. Historiskt har bolaget aktiverat mycket utgifter för FoU. Den posten är 25 miljoner i balansräkningen. Det negativa kassaflödet, inklusive investeringar, lär därför vara klart större än 5 Mkr. Prospektet saknar kassaflödesanalys. Återigen svagt.

4. Nödvändiga antaganden i optimistiskt scenario

Här är de saker som mer eller mindre måste inträffa för att Affärsvärldens optimistiska scenario för bolaget ska kunna inträffa.

 • Fortsatt stark försäljningsutveckling

LED iBond säljs in som ett tillväxtcase. Allt är på plats för att växa affären inom flera olika segment. Hack i kurvan kommer inte att uppskattas av marknaden.

Optimistiskt scenario

LED iBond Idag Tänkbart 2022
Avklarad milstolpe Etablerade produkter och segment Omsätter 80 miljoner kr (112 Mkr svenska kr)
Kommande värdedrivare (i) Stark tillväxt Fortsatt stark tillväxt
Värderingsmodell (ii) e.m 5 gånger försäljningen
Resultatnivå, årstakt Cirka -8 Mkr Break-even
Börsvärde, Mkr (iii) 125 Mkr 560 Mkr
Optimistisk vinstchans (iv) 350%

Från svensk horisont är det naturligt att dra en parallell till Plejd när man tänker på hur LED iBond kan utvecklas om allt går bra. Plejd är också aktiva inom smart belysning och gick från 12 till 100 Mkr i omsättning under två år. Under den kraftigaste tillväxtfasen hade den aktien en värdering på 4-6 gånger omsättningen. Något i den stilen kan bli aktuellt också för LED iBond, tänker vi oss.

Riktigt så snabbt som Plejd räknar vi inte med att utvecklingen sker, dock. Det danska bolaget har en mer komplex försäljningsprocess där förskrivande led ofta är inblandat och mer oklarheter kring marginalpotentialen. Bruttomarginalen 2019 anges till exempel till bara cirka 10 procent. Det är ändå inte svårt att se en bra uppsida i aktien, om det fortsätter växa 80 procent.

En intressant aspekt är den danska aktiekulturen. Historiskt har Danmark inte haft en lika livlig microcap-marknad som Sverige. På senare tid verkar dock intresset ha vaknat med besked. Som exempel har tech-bolagen Waturu Holding och Konsolidator som noterades förra året haft en fantastisk aktieutveckling.

Pessimistiskt scenario

Som lekman är det svårt att avgöra hur stor teknikhöjden i bolagets produkter är. Det sker oerhört mycket innovationer på LED-området. Är inträdesbarriärerna låga blir konkurrensen stor på en växande marknad. Då blir det svårt att på två år gå från 12 till 100 Mdkr i omsättning. Eftersom LED iBond tydligt säljs in som ett tillväxtcase kommer utebliven tillväxt att straffa aktiekursen hårt.

Bolaget är otydliga om framtida kapitalbehov. Vi blir inte förvånade om en nyemission blir aktuell om ett år eller så. Kanske i kombination med ännu mer aggressiva finansiella målsättningar?

Affärsvärldens slutsats

Huvudscenariot för förhoppningsbolag är att det över tid slutar med en stor förlust för investerarna.

LED iBond jobbar i flera segment som upplevs som heta och lock-up avtalet är exemplariskt. Placerare gillar när huvudägarna inte är rädda för att sitta stilla i båten. Detta parat med att intresset för mikrocap-aktier snabbt kommit tillbaka talar för ett bra mottagande av aktien.

Det finns en hel del skönhetsfläckar kring informationsgivningen bland annat. Intresset från aktörer som Nobia och ThyssenKrupp tyder dock på att produkten har unikt goda egenskaper. Tillväxten 2019 kan vara starten på ett genombrott för bolaget. Försäljningen av LED-produkter har stark medvind.

Håller tillväxttrenden i sig, vilket vi tror, så finns potential för bra kursutveckling. Per definition är risken hög i bolag som inte är lönsamma så en investering passar inte alla.

Så ser Affärsvärlden på förhoppningsbolag

Vid investeringar i entreprenörsbolag utan intäkter men med högtflygande planer bör man enligt Afv:s åsikt börja med nyckelpersonerna i projektet.

 1. Har nyckelpersonerna rätt incitament och engagemang för att göra det långa och hårda arbete som krävs för att lyckas? Saknas detta incitament kan man ofta stryka aktien som köpkandidat redan här.
 2. Har nyckelpersonerna erfarenhet och historik med sig som gör det troligt att de har rätt förutsättningar för att ta projektet till framgång? Det gör enorm skillnad om entreprenören har relevanta framgångar i bagaget eller ej. Detta är en väldigt subjektiv och därmed svår bedömning men den bakomliggande tanken är robust. Nämligen att en förstklassig ledning med en halvdan affärsidé är långt mycket bättre än en förstklassig affärsidé i händerna på en halvdan ledning.
 3. Hur trovärdig är strategin och produkten? Denna fråga kan besvaras på flera nivåer. Från höftskott till datainsamling i McKinsey-klass. Vi lägger oss på en nivå någonstans där emellan där nedlagd analystid får styras av hur intressant investeringen ser ut att vara i övrigt. En mycket intressant aktie förtjänar en mer grundlig research än ett börsbolag som vi på andra grunder bedömer som helt ointressant. Dessa bedömningsgrunder kan vara saker som frågorna 1–2 ovan eller potentialen, värderingen eller något annat.
 4. Nödvändiga antaganden i optimistiskt scenario. Investeringar i förhoppningsbolag handlar helt och hållet om att skissa på hur uppsidan ser ut och därefter utsätta detta optimistiska scenario för ”konstruktiv kritik”. Om aktien står pall för trycket så kan det vara en intressant investering.

En metod är att lista vilka antaganden man nödvändigtvis måste göra för att det optimistiska scenariot ska besannas. Exempel på sådana antaganden kan vara:

 • Kundtillväxten ökar
 • Positiva forskningsresultat (Life Science)
 • Framgångsrik lansering utomlands
 • Lyckad prospektering (råvarubolag)
 • Inget priskrig från stark konkurrent
 • Nyckelpersonerna klarar att verkställa strategin

Vi ser det alltså som mindre meningsfullt att skissa på det mest sannolika utfallet för en förhoppningsaktie eftersom det utan undantag är att investerarna över tid gör en stor förlust.

Affärsvärldens slutsats

Förhoppningsbolag är svårbedömda och inslaget av oförutsägbarhet är större än för aktier i rörelsedrivande bolag. Som en påminnelse om det stora inslaget av slump så graderar Afv sin syn på förhoppningsbolag som sidorna på en tärning. Där tärningsutfallen:

 • 1 eller 2 = Sälj
 • 3 eller 4 = Neutral
 • 5 eller 6 = Köp

Tabellförklaring Optimistiskt scenario

Tabellen visar bolaget i dag samt ett tänkbart framtida optimistiskt scenario. Detta är alltså inte Afv:s huvudscenario. Huvudscenariot för förhoppningsbolag är att det oftast slutar med en stor förlust för investerarna.

(i) Värdedrivare är de enligt Afv:s enskilt viktigaste aktiviteterna och målen för bolagets utveckling. Exempel på värdedrivare i förhoppningsbolag är: licensavtal, regulatoriska godkännanden, genombrottsorder, kundintag, nya marknader, nya råvarufyndigheter, nya forskningsdata, produktlanseringar etc.

(ii) Värderingsmodell: Vad är viktigast för hur aktien prissätts på börsen? Enklast är det om man har vinster eller omsättning att utgå ifrån som kan ge en värderingsmultipel som P/e-tal, EV/EBIT eller EV/Sales. Annars är man hänvisad till en grov skattning av vad som vore ett rimligt börsvärde i en tänkt framtid efter att bolaget klarat av flera värdedrivande milstolpar längs vägen.

(iii) Börsvärde idag avser aktuell börskurs och full utspädning efter eventuell pågående nyemission. Börsvärdet i en tänkbar framtid avser Afv:s (ofta svåra) bedömning av vad som kan vara ett rimligt framtida börsvärde i ett läge där Afv:s optimistiska antaganden om utvecklingen slagit in.

(iv) Optimistisk vinstchans är en förenklad skattning av potentialen i aktien på några års sikt. Detta är starkt förenklat och tar inte hänsyn till mindre finansieringsbehov eller exakt nettoskuld/kassa. Större bedömda finansieringsbehov är dock inkluderade vilket i så fall anges i tabellen och/eller i analysen.