Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Agrokultura vill nyemittera 21 miljoner aktier

2014-07-21 07:43

Styrelsen i jordbruksbolaget Agrokultura har fattat beslut om att sammankalla till en extra bolagsstämma där styrelsen avser att söka bemyndigande om att emittera maximalt knappt 21 miljoner aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Styrelsen har, för att leverera i enlighet med bolagets aktieägares förväntningar, förbundit sig till en strategi att proaktivt jämföra värdet på bolaget som en going concern gentemot värdet som en extern köpare är redo att betala för bolagets aktier, tillgångar eller en kombination av de två.

Mer konkret innebär detta att realisera tidigare kommunicerat kostnadsreduktionsprogram, undersöka strategiska alternativ för den ukrainska såväl som den ryska verksamheten, försäljningar av icke kärntillgångar, fokus på en ökad skördeavkastning samt förstärkningar av de interna processerna, heter det i pressmeddelandet.

Agrokultura uppger, som tidigare meddelats, att de erhållit information om att bolagets störste aktieägare ska ha ingått avtal om försäljning utanför marknadsplatsen av hela sitt innehav till en oidentifierad köpare till priset av 3,75 kronor per aktie, vilket anses lägre än bolagets senast bokförda värde om 6,80 kronor per aktie. Bolaget har dessutom erhållit obekräftade uppgifter av innebörd att samma aktör för närvarande söker bygga upp en betydande ägarposition utanför marknaden.

Upprepade försök att ta del av uppköparens intentioner har varit fruktlösa, uppger bolaget.

Styrelsen kommer informera om tidpunkten för kallelse samt den extra bolagsstämman inom kort.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom