Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Arbetslösheten stiger

2020-01-14 07:11
Foto: Bertil Ericson / TT

Totalt var 374.000 personer, 7,4 procent av arbetskraften, inskrivna som arbetslösa på någon av landets arbetsförmedlingar i slutet av december.

Det var 29.000 personer fler jämfört med samma månad förra året, då arbetslösheten var 7,0 procent.

Det visar Arbetsförmedlingens, AF, månadsstatistik.

Den öppna arbetslösheten uppgick till 4,0 procent av arbetskraften i december, jämfört med 3,9 procent föregående månad och 3,8 procent för ett år sedan. Antalet öppet arbetslösa var 204.000, eller drygt 18.000 fler jämfört med samma månad föregående år.

Av de inskrivna arbetslösa i december var 163.000 inrikes födda och 211.000 utrikes födda. Av de utrikes födda var 171.000 födda i ett land utanför Europa. Som andel av den registerbaserade arbetskraften har arbetslösheten bland utrikes födda minskat till 19,9 procent (20,0) på ett år.

Antalet personer med aktivitetsstöd uppgick till 170.000, 11.000 fler jämfört med samma månad föregående år.

79.000 personer hade olika former av arbete med stöd, 29.000 färre jämfört med samma månad föregående år.

Det totala antalet nyanmälda lediga platser var 90.000, jämfört med 102.000 samma månad föregående år.

Antalet varsel uppgick till 3.400 i december, vilket är något lägre än snittet de senaste tolv månaderna.

Bland ungdomarna mellan 18 och 24 år var 50.000 inskrivna arbetslösa i december, drygt 3.000 fler än under samma månad förra året.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom