Cinnober vänder till vinst

2016-02-25 10:35 Affärsvärlden SIX

Finansmjukvarubolaget Cinnober redovisar ett resultat före skatt på 5,4 miljoner kronor (-1,8) för det fjärde kvartalet 2015.

Rörelseresultatet blev 8,7 miljoner (-6,2), vilket gav en marginal på 9,6 procent (-9,4).

Nettoresultatet uppgick till 3,1 miljoner (-2,1) motsvarande 0,46 kronor per aktie (-0,31) efter utspädning.

Nettoomsättningen uppgick till 91 miljoner (66).

Styrelsen kommer i kallelsen till stämman att lägga fram ett förslag för vinstdisposition.

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom