Dollarförstärkningen kom av sig

2016-02-24 16:32 Affärsvärlden SIX

Obligationsräntorna världen över, inte minst i USA, pressades nedåt på onsdagen när marknadsoro drev investerare att föredra statspapper framför aktier. De portugisiska obligationsräntorna sjönk markant efter att parlamentet sent i går antagit socialistregeringens budget.

Bland valutorna pressades pundet av oro kopplat till den kommande EU-folkomröstningen i juni.

"Man måste gå tillbaka till finanskrisen 2009 för att hitta ett lika svagt pund", kommenterade SEB-ekonomen Richard Falkenhäll.

Under morgonen stärktes dollarn något mot euron efter ett oväntat svagt konsumentförtroendeindex från Frankrike. Dollarförstärkningen kom dock av sig under eftermiddagen sedan det kommit svagare än väntad USA-statistik.

Försäljningen av nya hus i USA sjönk 9,2 procent från månaden innan till 494.000 enheter i januari i årstakt, vilket var svagare än väntade 520.000.

Markits preliminära tjänste-PMI för USA sjönk samtidigt till den lägsta nivån på 28 månader vid 49,8 i februari. Marknaden hade snarare trott på en liten förbättring till 53,5.

"Datan visar en betydande risk för att USA-ekonomin krymper under årets första kvartal. Det preliminära inköpschefsindexet för februari visar att affärsaktiviteten stagnerade och att tillväxten bromsade för tredje månaden i rad. Sjunkande förtroende i företagssektorn och en utökad nedgång i orderböckerna antyder att läget kommer att förvärras", kommenterar Chris Williamson som är chefsekonom på Markit.

Kronan uppvisade begränsade förändringar under dagen. Riksgäldens prognos som presenterades under morgonen visade en upprevidering avseende 2016 om ett överskott i statens nettoupplåning på 3 miljarder kronor, jämfört med prognosen i oktober om ett underskott på 33 miljarder.

"Vi anser att dagens rapport är något för optimistisk avseende 2016. Det faktum att endast emissionerna av växlar och inte obligationer ändras kan vara ett tecken på låg övertygelse vid Riksgälden avseende den nya prognosen", skrev Nordea-ekonomerna Mats Hydén och Jerk Matera och tillägger att rapporten är något positiv för obligationspriserna.

Nordea hade räknat med ett nettolånebehov på 20 miljarder för 2016 och man är därmed överraskade över de väldigt ljusa utsikterna för 2016.

Vidare uppgav Riksgälden att den hanterar det minskade lånebehovet genom att låna mindre i obligationer i utländsk valuta, vilket enligt SEB "på marginalen bör vara negativt för kronan".

Enligt ECB-ledamoten och tillika den tyska centralbankschefen Jens Weidmann är euroområdets ekonomiska utsikter inte så illa som de ibland framställs som att vara. Den gradvisa ekonomiska återhämtningen i euroområdet väntas fortsätta, enligt Weidmann.

Även flera företrädare från Federal Reserve har uttalat sig. Jeffrey Lacker, ordförande för centralbankens Richmond-kontor, sade i samband med ett tal att han inte ser några tecken på att den amerikanska ekonomin skulle vara nära någon recession.

Den spanska tioårsräntan sjönk ett par punkter under dagen medan den italienska stod stilla. Två månader efter Spaniens val, där den tillförordnade premiärministern Mariano Rajoy därefter erkänt att han inte har tillräckligt stöd, har socialistpartiet och mittenpartiet Ciudadanos nått ett genombrott där man meddelat en agenda för en koalitionsregering.

Bric-landet Brasiliens bekymmer fortsätter. Moodys har nu sänkt sitt kreditbetyg för landet med två steg till Ba2 med negativa utsikter. Det innebär så kallad skräpstatus.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom

Bostad & fastighet

Alla Tjänstebilar

ANNONS