Danske Bank ser potential för europeiska aktier

Danske Bank ser chans till revansch för cykliska Europa i år, skriver Maria Landeborn i sitt veckobrev.
Danske Banks Maria Landeborn
Maria Landeborn. Foto: Danske Bank

I sitt veckobrev skriver Danske Banks Maria Landeborn att 2021 väntas bli annorlunda än 2020 för europeiska aktier. Förr året utvecklades aktierna svagt jämfört med andra regioner. I år väntas emellertid ekonomin öppna upp, tillväxten accelerera och bolagsvinsterna stiga. Störst uppsida finns det såklart i de regioner som drabbats värst av pandemin.

”Detta innebär att europeiska aktier, där cykliska sektorer som bank och finans, industri och råvaror väger tungt, har potential att utvecklas bättre i år. En del av den rotationen från tillväxt till cykliskt har redan ägt rum, men i takt med att vaccinationsprocessen fortsätter och livet återgår till det normala väntar vi oss att cykliska regioner får ytterligare stöd”, skriver hon.

En långsam utrullning av coronavaccinen är en risk. Men Maria Landeborn ser inte att det ännu haft någon större inverkan på läget i industrin. Istället pekar data på att ekonomin står emot de hårda restriktionerna väl den här gången.

”I takt med att osäkerheten minskar kan det bidra till ytterligare lättnad för europeiska aktier. Vi har därför höjt Europa till en övervikt”, skriver hon.

I sitt brev tar Maria Landeborn även upp dollarn. Hon menar att den kan komma att stärkas mer under året på grund av den högre tillväxten i USA än i andra regioner, samt högre räntor. Detta kan bli en betydande motvind för både tillväxtmarknadsaktier och valutor. På grund av detta, och minskade stimulanser från Kina, sänks både tillväxtmarknadsaktier och tillväxtmarknadsobligationer till neutral vikt.