Dollarkursen återhämtar sig

2016-02-15 15:57 Affärsvärlden SIX

Dollarn fortsatte att återhämta sig under måndagen som likt fredagen globalt präglades av riskaptit, börsuppgångar samt räntelyft. Euron har på sistone stärkts mot dollarn i samband med riskvilja, noterade Nordea i ett morgonbrev. Mönstret står i kontrast till att den amerikanska valutan traditionellt brukar ses som en trygg hamn.

"Vi tror att Fed kommer att höja styrräntan snabbare än vad nuvarande marknadsprissättning indikerar, vilket talar för ytterligare dollarstyrka, medan ECB väntas behålla sin mycket expansiva hållning under en lång period", resonerar banken DNB.

USA-marknaderna håller i dag helgstängt på grund av Presidents Day.

Bland övriga valutor försvagades kronan en del, men den stärktes lite mot euron. Europeiska centralbankens ordförande Mario Draghi höll ett tal där han tog upp möjligheterna till utökade stimulanser. Tysklands centralbank Bundesbank reviderade under dagen även ned sina tyska inflationsprognoser i en månadsrapport, något som kan tala för ett behov av mer stimulanser.

Draghi anser att de första veckorna på året visar att euroområdet står inför betydande utmaningar. Han upprepade budskapet att centralbanken vid mars-mötet kommer att överväga att stimulera mera.

"Fokus för våra överväganden kommer att vara tudelade. För det första kommer vi att utvärdera styrkan i effekten av den låga importerade inflationen till inhemsk löne- och prisbildning samt till inflationsförväntningarna", sade Draghi.

"För det andra kommer vi, i ljuset av den finansiella oron, att analysera läget kring transmissionen av våra penningpolitiska impulser i det finansiella systemet och särskilt i banksystemet. Om endera av dessa två faktorer utgör nedsiderisker kring prisstabiliteten kommer vi inte att tveka kring att agera", uppgav ECB-chefen.

Måndagens riskaptit leddes av de japanska börserna som steg rejält trots negativ statistik från regionen. Den kinesiska handelsbalansen visade på ett oväntat stort överskott på över 63 miljarder dollar, främst hänförligt till en kraftigt minskad import.

Ordföranden för den kinesiska centralbanken, Zhou Xiaochuan, sade under helgen att Kina inte kommer att tillåta spekulanter att dominera marknadssentimentet. Centralbanksordföranden upprepade även att det inte finns någon grund för en fortsatt yuandepreciering och att Kina kommer att hålla valutan stabil gentemot en korg av valutor, i stället för att enbart knyta den till dollarn.

Japans BNP-tillväxt uppgick preliminärt till -1,4 procent i årstakt under det fjärde kvartalet, vilket var något svagare än väntade -1,2 procent. Japans nya ekonomiminister Nobuteru Ishihara har i en kommentar till statistiken sagt att den inhemska ekonomin är på väg mot en försiktig återhämtning och att regeringen kommer att fortsätta arbeta mot starkare löneökningar samt stöda företagens investeringar via olika policyåtgärder.

Japanska industriproduktionssiffror reviderades samtidigt ned.

ECB-ledamoten Benoit Coeure sade i lördags att turbulensen på finansmarknaderna kan komma att försena inflationsuppgången och att det nu finns nedsiderisker för KPI-prognoserna i euroområdet.

"Under de senaste dagarna har vi även sett en större volatilitet på finansmarknaderna. Om det fortsätter för länge, kan det även öka risken för att inflationsuppgången försenas", sade han i en intervju med tyska Rheinische Post.

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom