Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Experter: Oljepriset uppe på 80 dollar först 2020

2015-11-10 12:11
Foto: Polaris Images/All over press

Det kommer att ta lång tid för oljepriset att klättra upp mot mer normala nivåer. Det framgår av en färsk rapport från Internationella energiorganet, IEA, som också varnar för de stora nedskärningarna i branschen, enligt CNBC.

I sin senaste World Energy Outlook är IEA:s huvudscenario att oljemarknaden åter blir balanserad vid ett pris på 80 dollar fatet 2020, med ytterligare prishöjningar därefter.

IEA-chefen Fatih Birol säger till CNBC att organisationen inte ser det som ett troligt scenario att oljepriset fastnar kring 50 dollar fatet under "många många år".

Energiorganet förutspår att efterfrågan långsamt ökar fram till 2020, och att den till 2040 har klättrat till 103,5 miljoner fat om dagen. Det kan jämföras med dagens nivå på 94,5 miljoner fat per dag.

Men efterfrågeökningen efter 2020 kan komma att begränsas av högre priser, ansträngningar att fasa ut subventioner, effektivisering och övergång till alternativa bränslen, enligt organisationen.

Enligt Birol kommer produktionen i Irak att minska på grund av oroligheter i området. Samtidigt ökar inte flödet från Brasilien, Kanada och Ryssland lika mycket som tidigare. Energiorganet förutspår även att efterfrågan i USA, EU och Japan kommer att ha minskat med omkring 10 miljoner fat om dagen 2040.

Mellanöstern kommer dock även i fortsättningen spela en huvudroll för exporten. Iran kan komma att ge ett betydande bidrag till produktionen när sanktionerna väl är hävda, enligt rapporten.

IEA skriver även i rapporten att investeringar i utforskning och produktion sjunkit med 20 procent under 2015 och varnar för ytterligare nedskärningar.

"Det krävs 630 miljarder dollar om året i olje- och gasinvesteringar bara för att kompensera för den minskade produktionen hos nuvarande fält, och hålla framtida volymer vid dagens nivå", skriver IEA.

IEA-chefen pekar också på revolutionen inom ren energi som drivande och säger att två tredjedelar av nya kraftverk kommer att byggas för förnybar energi.

- Efterfrågan på olja kommer inte växa lika snabbt i framtiden, säger Fatih Birol enligt CNBC.

Per Tolgraven

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom